Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 4. Ліцензування банківської діяльності - Курс Банківська Система - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->4. Ліцензування банківської діяльності

Курс Банківська Система

4. Ліцензування банківської діяльності

З метою підвищення надійності та стабільності банків­ської системи, забезпечення інтересів кредиторів, вкладників НБУ видає комерційним банкам спеціальний дозвіл — ліцензію на здій­снення банківських операцій. Видача банківської ліцензії та пись­мового дозволу відбувається після процедури реєстрації банку.

Ліцензування – це порядок видачі комерційним банкам, які набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення деяких чи всіх банківських операцій.

Операцій, що підлягають ліцензуванню, визнача­ється Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Для отримання ліцензії кредитна установа повинна дотриму­ватися вимог щодо:

•  мінімального розміру статутного капіталу;

•  джерел формування статутного капіталу;

•  кваліфікації, досвіду та репутації керівництва банку;

•  внесків учасників банку;

•  кола операцій, що виконуватимуться банком, та стратегії його діяльності;

•  правильності оцінки банківських активів за їх ринковою вартістю;

•  заходів Щ0ДО створення резервів на випадок виникнення сумнівних та безнадійних боргів і збитків від банківської діяльності.

Комерційні банки мають право здійснювати операції тільки після отримання відповідної ліцензії НБУ. Серед базових опера­цій, що підлягають ліцензуванню, виділяють наступні:

•  приймання вкладів (депозитів) від юридичних осіб;

•  приймання вкладів (депозитів) від фізичних осіб;

•  відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у т.ч. переказування грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

•  відкриття та ведення розрахунків банків-кореспондентів, у т.ч. переказування грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

•  розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

•  надання гарантій, поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

•  факторинг;

•   лізинг;

•   послуги з відповідального зберігання цінностей та документів клієнтів;

•   випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних документів;

•   випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з ними.

Для здійснення інших операцій комерційний банк повинен отримати спеціальний письмовий дозвіл. Це такі операції:

•   операції з валютними цінностями;

•  емісія власних ЦП; операції купівлі/продажу ЦП за дорученням клієнтів;

•  операції на ринку ЦП від свого імені;

•  довірче управління коштами та ЦП за договорами з юридичними і фізичними особами;

•  депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

•  здійснення інвестицій у статутні фонди інших юридичних осіб;

•  здійснення  випуску,  обігу,  погашення  (розповсюдження) державних та інших грошових лотерей;

•  перевезення валютних цінностей та інкасація грошових коштів;

•  операції за дорученням клієнтів або від свого імені з інструментами грошового ринку; інструментами, що базуються на обмінних курсах та процентах; з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.

Рішення про надання чи відмову у видачі ліцензії та дозволу НБУ приймає протягом місяця з дня отримання клопотання і по­вного пакета документів.

Ліцензія набуває чинності з моменту прийняття рішення Комісією з питань нагляду і регулювання діяльності бан­ків НБУ.

У процесі діяльності банки повинні дотримуватися встанов­лених Національним банком України економічних нормативів, дотримуватися вимог щодо створення фондів тощо. В іншому випадку ліцензія відзивається, створюється ліквідаційна комі­сія для закриття банку.

Відкликання ліцензії означає припинення банківської діяльно­сті. Підставами для цього є:

—   недостовірність інформації в документах, наданих для отримання ліцензії;

—   не проведення банком жодної операції протягом року з дня отримання ліцензії

—   недотримання обов'язкових умов для одержання ліцензії протягом року з дати реєстрації банку

—   наявність порушень законів і нормативно-правових актів НБУ, які призвели до значної втрати активів та неплатоспроможності банку;

—   недоцільність виконання плану тимчасової адміністрації щодо реорганізації банку.

 

 

13