Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 ТИПОВА ФОРМА КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ екзаменаційного КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ - Курс Банківська Система - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->ТИПОВА ФОРМА КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ екзаменаційного КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Курс Банківська Система

ТИПОВА ФОРМА КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ екзаменаційного КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

І.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Визначальними чинниками впливу на попит на гроші є:

а) ставка обов’язкових резервів;

б) рівень цін;

в) рівень реальних доходів;

г) норма відсотка.

2. Сукупний попит на гроші містить попит на:

а) активи;

б) гроші для трансакцій;

в) запас грошей.

г)вірні відповіді А і Б;

д)вірні відповіді Б і В;

3. Яка існує залежність між альтернативною вартістю зберігання грошей і відсотковою ставкою:

а) пряма;

б) обернена;

в) зв’язку немає?

4. Попит на гроші залежить від економічних змінних:

а) інфляції;

б) реальних доходів;

в) норми відсотка;

г) вірні відповіді А ,Б і В;

д) вірної відповіді не має.

5. За механізмом здійснення операцій виділяють такі валютні операції:

a) спот;

б) форвардні;

в) ф’ючерсні;

г) опціонні;

6.     Депозитні сертифікати надаються

А) юридичним особам

Б)фізичним особам

В) юридичним особам і фізичним особам

Г) всі відповіді вірні

Д)вірних відповідей не має

7.     Комерційні банки залучають міжбанківські кредити для:

А)розширення своєї кредитної діяльності з клієнтами;

Б)отримання прибутку на купівлі-продажу ресурсів;

В) регулювання банківської ліквідності та виконання вимог щодо обов'язкового резервування; встановлення більш тісних ділових стосунків між банками

Г) всі відповіді вірні

Д)вірних відповідей не має

8.     Комерційні банки позичають кошти у Національного банку України шляхом:

А) інвестиційні операції; Б) одержання кредитів В)операції РЕПО ; рефінансування у формі переобліку векселів та перезастави векселів; ломбардний кредит; закриті кредитні аукціони;

Г) всі відповіді вірні

Д)вірних відповідей не має

9.     Економічна сутність кредитів НБУ полягає у тому, що

А)через кредитування комерційних банків здійснюється емісія грошей в обіг і розширюється обсяг сукупної грошової маси в економіці,

Б) через кредитування комерційних банків здійснюється поповнення ресурсної база банку

В) через кредитування комерційних банків  розширюється обсяг сукупної грошової маси в економіці,

Г) всі відповіді вірні

Д)вірних відповідей не має

10.           Комерційний банк відкриває клієнту строковий або ощадний депозитний рахунок на підставі таких документів:

А)депозитної угоди; картки зі зразками підписів та відбитком печатки (для юридичних осіб); паспорта або документа, що його замінює, і зразка підпису (для фізичних осіб,

Б)депозитної угоди; картки зі зразками підписів та відбитком печатки (для юридичних осіб); паспорта або документа, що його замінює, і зразка підпису (для фізичних осіб, статуту (для юридичних осіб)

В) депозитної угоди; картки зі зразками підписів та відбитком печатки (для юридичних осіб); паспорта або документа, що його замінює, статуту (для юридичних осіб)

Г) всі відповіді вірні

Д)вірних відповідей не має

ІІ.ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

  1. Організаційна структура банку та управління
  2. Назвіть види грошей та охарактеризуйте їх.

ІІІ.Задачі

Задача№1. Комерційний банк залучає депозит юридичної особи у розмірі 20000 грн. на три місяці на термін з 20 квітня до 20липня за номінальною ставкою 20% із виплатою відсотків при внесенні коштів на депозит. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом факт/360.

Необхідно визначити суму відсотків, що сплачується за депозитом та суму коштів, що зараховується на депозитний рахунок клієнта.

Задача№2 Розрахуйте максимально можливий та реальний рівень грошово-кредитної мультиплікації за такими даними: норма обов’язкових резервів становить 19%, готівка поза банками — 202 млрд грн, банківські резерви — 134 млрд грн, загальна сума депозитів банківської системи — 578 млрд грн.

 

115