Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 ТИПОВА ФОРМА КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ - Курс Банківська Система - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->ТИПОВА ФОРМА КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Курс Банківська Система

ТИПОВА ФОРМА КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

І.Тести.

1.                  Операції комерційних банків з цінними паперами класифікуються

А) опрерації за власний рахунок ,посередницькі операції, довірчі операції, інфраструктурні операції

Б) Торгівля цінними паперами;- Термінові вклади в цінні папери.

В)Управління іпотекою;- Управління цінними паперами та грошовими фондами.- Депозитарний облік;- Професійне консультування;- Здійснення клірингових розрахунків за цінними паперами

Г)вірної відповіді немає

2.                  Загальний балансовий портфель ЦП комерційного банку може включати такі ЦП

А)Акції дочірніх та асоційованих компаній.

Б) Частки участі в господарських товариствах, що оформлені ЦП (крім акціонерних товариств).

В) Привілейовані акції акціонерних товариств закритого та відкритого типу.

Г)вірної відповіді немає;

Д)всі відповіді вірні.

3.                  Групи цінних паперів у портфелі банку обліковуються за ринковою ціною, що:

а) склалась на активному ринку (його котирування);

б) визначена розрахунковим шляхом на основі використання вимог Положення "Про порядок розрахунку резерву та відшкодування збитків комерційних банків від операцій з цінними паперами"

В) склалась на вторинному ринку (його котирування

Г)вірної відповіді А і Б;

Д)вірні відповіді Б і В;

4.                  Розмір власного капіталу комерційного банку залежить від таких факторів

А)рівня мінімальних вимог НБУ до статутного фонду

Б)специфіки клієнтури.

В) характеру активних операцій

Г) всі відповіді вірні

Д)вірних відповідей не має

5. Безпосередній вплив на пропозицію грошей мають:

а) ЦБ;

б) комерційні банки;

в) уряд;

г) рахункова палата України.

6. Який зв’язок між рівнем відсоткової ставки та обсягом ма си грошей в обігу:

а) прямий;

б) обернений,

в) зв’язку немає?

7. Які операції необхідно проводити ЦБ, якщо потрібно збільшити грошову масу в обігу:

а) продавати державні цінні папери;

б) купувати державні цінні папери;

в) підвищити норму обов’язкових резервів;

г) знизити норму обов’язкових резервів;

д) підвищити облікову ставку;

8. Ревальвація — це:

а) зниження курсу національних грошей щодо іноземних валют;

б) збільшення курсу національних грошей щодо іноземних валют;

в) укрупнення національної грошової одиниці без зміни її найменування;

9. Нуліфікація — це:

а) оголошення державою знецінених паперових грошей недійсними;

б) проведення спеціальних антиінфляційних і стабілізаційних заходів у країні,

без вилучення з обороту грошової одиниці;

в) укрупнення національної грошової одиниці без зміни її найменування.

10.Валютні угоди на короткотермінову (до 48 год) доставку валюти з негайною оплатою:

а) спот;

б) форвард;

в) ф’ючерс;

г) своп;

д) опціон.

 

ІІ.ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Дайте характеристику цінним паперам, які перебувають в обігу на обліковому ринку

2.Ліцензування комерційних банків

 

ІІІ. Задачі

№1. Статутний фонд АТ у  розмірі 8000 грн .розділено на 9000 звичайних і 1000 привілейованих акцій. Розмір прибутку 2000 тис .грн. Фіксована ставка дивіденду по привілейованих акціях – 30%.

Визначити: на розмір якого дивіденду може розраховувати власник звичайної акції

№2. Визначте, як зміниться номінальний обсяг ВВП, якщо швидкість обігу грошей становить 1,84 оборотів і залишається незмінною, а грошова пропозиція зросте з 300 до 431 млрд грн.

 

113