Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 1.Поняття «комерційний банк» та види діяльності банку. - Курс Банківська Система - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->1.Поняття «комерційний банк» та види діяльності банку.

Курс Банківська Система

1.Поняття «комерційний банк» та види діяльності банку.

      Фундамент нової банківської системи в Україні було закладено створенням перших кооперативних комерційних банків на підставі Закону СРСР «Про кооперацію»(1988 р.). Перший кооперативний банк «Таврія» зареєстровано в 1988 р., а перший комерційний банк — Український інноваційний банк заснований у січні 1989 р. В Києві.

         У ході перебудови СРСР почалося становлення комерційних банків за допомогою акціонування державних банків і створення нових кредитних установ на кооперативній і акціонерній основі. На 01.04.1991 р. вже було зареєстровано 1417 комерційних і кооперативних банків, з яких 1175 — на території Росії, а 242 — в інших республіках, у тому числі 74 комерційних банки в Україні.

Формування нової банківської системи України почалось із побудови суверенної держави і прийняття Декларації про державний суверенітет України (16 листопада 1990 р.) та Закону України «Про економічну самостійність України» (3 серпня 1990 р.).

Діюча в країні банківська система виникла на основі прийнятого Верховною Радою України 20 березня 1991 р. Закону України «Про банки і банківську діяльність»та охоплює кілька періодів:

перший період (1989–1991 рр.) — українські банки реєструвалися в Москві (перетворення спеціалізованих державних банків, що існували в умовах централізованої планової економіки, на комерційні);

другий період (1991–1992 рр.) — починаючи з жовтня 1991 р. Відбувається перереєстрація Національним банком усіх комерційних банків, які працюють на території України, по суті більшість їх мали засновників в особі міністерств та відомств;

третій період (1992–1993 рр.) характеризується створенням банків «нової хвилі» із залученням значного приватного капіталу. До них належать «Аваль»,«Інко», Відродження», «Трасбанк» та ін. Під час гіперінфляції спостерігається масове утворення дрібних «кишенькових» банків (понад 100 банківських установ);

четвертий період (1994–1996 рр.) — призупиняється інфляція та активізується діяльність НБУ з регулювання діяльності комерційних банків, зниження рівня банківського менеджменту, а все це призвело до банкрутства окремих банків. У 1994 р. збанкрутило 12 банків, 1995 р. — 20, 1996 р. — 45 банків, а ще 60 опинилися в стані прихованого банкрутства. В цей період банківська система України перебувала в стані стагнації: скорочення розміру активів деяких банків, спостерігається велика розбіжність у концентрації банківського капіталу, третина зареєстрованих банків не мали необхідного сплаченого статутного фонду;

 п’ятий період (1996–2000 рр.) характеризується активною діяльністю НБУ у подоланні інфляційних процесів, створенням сприятливих умов ведення бізнесу.

На сьогодні банківська система України є ключовою частиною фінансової системи країни, важливим елементом господарського механізму, де реформування починаються раніше, ніж в інших секторах економіки. Саме банківська система повинна відіграти важливу роль у створенні оптимального середовища для мобілізації й вільного переливання капіталів, нагромадження коштів для структурної перебудови економіки і розвитку підприємництва. ивих умов для здійснення грошової реформи і введення в обіг національної грошової одиниці (1996 р.) — гривні. В банківській системі спостерігаються позитивні тенденції, вона набуває ринкового типу, в державі реєструються іноземні банки

Комерційні банки це багатопрофільні кредитні інститути, що здійснюють фінансові операції та послуги, пов’язані з обслуговуванням клієнтів у всіх секторах економіки.

 

Комерційні банки, як головна ланка дворівневої банківської системи, виконують певний набір банківських операцій і їх основною метою є одержання максимального прибутку. Вони самостійно   визначає   напрями   своєї   діяльності   і спеціалізацію за видами послуг.

Законом України «Про банки і банківську діяльність» від визначено, що банк — це юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має  виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені  до  Державного  реєстру  банків.

Банківська ліцензія – документ,  який видається  НБУ в порядку і на умовах,  визначених зазначеним вище законом, на  підставі  якого  банки  та  філії іноземних банків мають право здійснювати  банківську діяльність.

Банківська діяльність – залучення у  вклади  грошових  коштів фізичних  і  юридичних  осіб  та  розміщення зазначених коштів від свого імені,  на власних умовах та на власний ризик,  відкриття  і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

 Сучасний банк це автономне, економічно само­стійне, незалежне комерційне підприємство, яке функціонує за умов державного контролю за його діяльністю з боку органів банківсько­го нагляду.

     Банк має право здійснювати банківську діяльність на  підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг, до яких належать:

1) залучення   у  вклади  (депозити)  коштів  та  банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;

3) розміщення залучених у вклади (депозити),  у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Крім  надання фінансових послуг,  банк, має право здійснювати також діяльність щодо:

1) інвестицій;

2) випуску власних цінних паперів;

3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;

4) зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуальних банківських сейфів;

5). інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

6) ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);

7) надання  консультаційних  та  інформаційних  послуг   щодо банківських та інших фінансових послуг.

Банкам забороняється   діяльність   у   сфері   матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілейних і  інвестиційних  монет)  та  страхування, крім виконання функцій страхового посередника.

Спеціалізованим банкам (за винятком  ощадного)  забороняється залучати  вклади  депозити)  від  фізичних  осіб  в  обсягах,  що перевищують 5 % капіталу банку.

 

 

10