Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 1. Характеристика та види нетрадиційних банківських послуг. - Курс Банківська Система - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->1. Характеристика та види нетрадиційних банківських послуг.

Курс Банківська Система

1. Характеристика та види нетрадиційних банківських послуг.

Конкуренція між банками та небанківськими фінансово-кредит­ними установами, а також всередині самої банківської системи, сприяє подальшій універсалізації банківської справи, розвитку та розширенню кола операцій та послуг, що їх може виконувати сучасний універсальний банк. Крім традиційних, базових для комерційних банків України операцій, вони виконують нові, не традиційні для них операції та послуги. До перших належать операції і послуги, пов’язані з формуванням банківських ресурсів, їх розміщенням в активи та здійсненням розрахунків між клієнтами.

Виникнення та подальший розвиток нетрадиційних банківських операцій та послуг зумовлені багатьма причинами. Зокрема це:

¾   зниження рівня дохідності традиційних банківських операцій та послуг;

¾   загострення конкуренції між банківськими та небанківськими фінансово-кредитними установами, а також між самими комерційними банками. Конкуренція вплинула на залучення банків до певних видів діяльності, які можуть здійснювати також небанківські фінансово-кредитні установи;

¾   необхідність підвищення якості обслуговування своїх клієнтів. Це виявляється, зокрема, в тому, що відбувається закріплення за кожним солідним клієнтом окремого менеджера, котрий надає йому весь комплекс послуг та здійснює необхідні операції;

¾   диверсифікація банківських доходів, зокрема шляхом збільшення в них частки непроцентних доходів, включаючи комісійні доходи;

¾   необхідність підвищення ліквідності та платоспроможності комерційного банку;

¾   необхідність зменшення ризиків, пов’язаних зі здійсненням традиційних операцій і наданням традиційних послуг;

¾   залучення нових клієнтів з метою розширення та вдосконалення структури ресурсної бази комерційного банку.

Особлива функція, яку виконують комерційні банки у ринковій економіці, це функція фінансового посередництва, успішна реалізація якої великою мірою визначається колом банківських послуг, котрі вони пропонують своїм клієнтам. Комерційний банк є складним системним утворенням, спроможним надавати сотні потрібних господарству послуг, а його посередницька роль саме визначається продуктивним характером банківської діяльності.         

Функціонування банківських установ, як й інших суб’єктів господарювання, в ринкових умовах має виробничий характер. Хоч результати цієї діяльності не набувають безпосередньо матеріального втілення у традиційному розумінні (як продукція промисловості), вони мають свою вартість, зумовлену суспільними витратами. Головним продуктом комерційного банку є різноманітні послуги у вигляді надання довірчих послуг, управління майном та цінностями, надання

поручительств і гарантій та ін.

Банківська послуга – це кінцевий результат діяльності банку, спрямований на оптимальне забезпечення потреб клієнтів й отримання прибутку банком. Фактично банківська послуга є формою вираження взаємин між клієнтом і банком, представленою комплексом банківських операцій.

Послуги, які надаються банком, мають закінчений цикл виробництва й розвитку: маркетингове дослідження, виробництво, стимулювання збуту, продаж та споживання.

Банківські послуги мають специфічні особливості:

– надання банківських послуг пов’язане з використанням грошей у різних формах (готівковій та безготівковій);

– абстрактність (послуги не відчутні на дотик, а також складність для сприйняття);

– купівля-продаж більшості банківських послуг характеризується тривалістю в часі. Як правило, угода не обмежується одноразовим актом, а встановлюються більш-менш тривалі відносини клієнта з банком;

Банківські послуги мають специфічні особливості:

– надання банківських послуг пов’язане з використанням грошей у різних формах (готівковій та безготівковій);

– абстрактність (послуги не відчутні на дотик, а також складність для сприйняття);

– купівля-продаж більшості банківських послуг характеризується тривалістю в часі. Як правило, угода не обмежується одноразовим актом, а встановлюються більш-менш тривалі відносини клієнта з банком;

Послуги комерційного банку та їх види :

Розвиток комерційної діяльності банків пов'язаний із розширенням банківських послуг для клієнтури. Сучасні банки західних країн можуть надавати сотні різноманітних послуг юридичним та фізичним особам і отримувати найбільшу частку доходів від здійснення цих операцій.

Банківські послуги класифікуються залежно від:

1. Руху матеріального продукту: послуги, пов'язані з рухом матеріального продукту (наприклад, розрахунково-касове обслуговування); чисті послуги (наприклад, консультаційні);

2. Контингенту споживачів: послуги юридичним особам; ·послуги фізичним особам;

3. Відображення послуг у балансі: балансові; позабалансові (операції, що певний час не відображаються в балансі, поки не будуть відображені в прибутках або збитках банку);

4. Плати за надання послуг: платні; безкоштовні;

5. Можливості обліку платних послуг і можливості визначення розміру плати: послуги, розміри яких підлягають обліку (розрахунково-касові, кредитні, валютні); послуги, аналоги яких є у відповідних тарифах (консультаційні); послуги, вартість яких не може бути встановлена об'єктивно (як правило, надаються банками в пакеті з платними товарними послугами).

Банківськими послугами можна вважати також дії банку, які супроводжують його основні функції та спрямовані на зростання дохідної діяльності банку.

Вітчизняні комерційні банки тільки розпочинають освоювати сферу банківських послуг. Нині широко надаються розрахунково-касові довірчі, консультаційні та інші послуги. Повільне запровадження ринку банківських послуг викликане неспроможністю банків надавати весь спектр послуг та низьким попитом клієнтів на них.

 

106