Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Семінарське заняття - Курс Банківська Система - Studbook

Курс Банківська Система

Семінарське заняття

1. Дайте визначення поняття “валютні операції”.

2. За якими ознаками класифікуються валютні операції?

3. Розкрийте зміст конверсійних валютних операцій.

4. Охарактеризуйте різновиди конверсійних валютних операцій.

5. У чому полягає головна відмінність поточних конверсійних операцій від

строкових?

 

Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:

1.Яка форма міжнародних розрахунків передбачає максимальну участь банків?

2. Яка форма міжнародних розрахунків передбачає мінімальну участь банків?

3. Які операції банків можна зарахувати до залучення та розміщення валютних коштів?

4. Назвіть основні тенденції розвитку валютних операцій протягом останніх

десятиліть.

 

Самостійна робота студента

1. Які операції в іноземній валюті належать до поточних неторговельних?

2. Які операції в іноземній валюті належать до операцій, пов’язаних з рухом

капіталу?

3. Які операції в іноземній валюті належать до валютно-обмінних операцій?

4. Що таке ліцензування валютних операцій комерційних банків і для чого воно застосовується?

5. Дайте коротку характеристику процедури ліцензування валютних операцій в Україні.

 

Література

Основна: [1,6,16,30,31,32,33,34,35]

Додаткова: [56,57]

 

 

104