Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
     2. Види угод (операцій) на валютному ринку України - Курс Банківська Система - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->    2. Види угод (операцій) на валютному ринку України

Курс Банківська Система

    2. Види угод (операцій) на валютному ринку України

Враховуючи різні підходи до класифікації валютних операцій та широкий спектр останніх, який існує на сьогодні, до їхнього поділу слід підходити системно і комплексно. Зокрема, потрібно насамперед враховувати економічний зміст та мету проведення операції. Таким чином, усі валютні операції можна умовно поділити на дві категорії:

-       основні;

-       допоміжні.

Основні валютні операції містять найбільший інтерес як для комерційних банків, так і для їхніх клієнтів, оскільки саме вони дають змогу отримати прибуток, хеджувати ризик, диверсифікувати активи та пасиви, погасити свої зобов’язання перед контрагентами й ін. До них можна зарахувати:

-       конверсійні операції;

-       операції, пов’язані з переміщенням валютних капіталів;

-       операції з організації міжнародних розрахунків.

Допоміжні валютні операції покликані передусім забезпечити своєчасне та якісне виконання основних, а також сприяти розширенню асортименту банківських послуг і створити належні умови для організації функціонування банку на національному та міжнародному валютних ринках. До таких операцій належать:

-       відкриття і ведення валютних рахунків клієнтів;

-       встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками;

-       неторговельні операції.

Найбільш типовими валютними операціями вважають конверсійні операції, різноманітність яких на сьогодні є дуже широкою.

Конверсійні операції охоплюють широке коло банківських операцій і за своєю сутністю є угодами агентів валютного ринку з обміну обумовлених сум грошової одиниці однієї країни на валюту іншої країни за узгодженим курсом на визначену дату. Щодо конверсійних операцій в англійській мові вживається стійкий термін «Foreign Exchange  Operations» (FOREX). Основною класифікаційною ознакою при поділі цих операцій є термін здійснення платежу з купівлі-продажу валюти. У даному разі конверсійні операції поділяються на дві групи:

-       поточні (касові) конверсійні операції, або операції типу спот;

-       строкові конверсійні операції.

Різниця між цими двома групами конверсійних операцій полягає у даті валютування.

Поточні конверсійні операції – це операції з датою валютування не пізніше, ніж на другий робочий день після дня укладання угоди.

Міжнародний ринок поточних конверсійних операцій часто називають спот-ринком (spot market). Умови розрахунків спот дуже зручні для контрагентів угоди: протягом поточного і наступного днів зручно здійснювати опрацювання необхідних документів, оформлення платіжних документів та інших умов угоди, учасники касових операцій мають змогу терміново одержати валюту для погашення своїх зовнішньоекономічних зобов’язань, уникнути втрат від зміни валютних курсів (імпортер негайною купівлею інвалюти страхує себе від можливих втрат, пов’язаних з підвищенням її курсу, а експортер негайним продажем інвалюти страхується від втрат, пов’язаних з падінням її курсу), оперативно диверсифікувати свої валютні запаси, а банкам – ще й оперативно

відрегулювати свою валютну позицію, підтримувати мінімально необхідні робочі залишки в іноземних банках на рахунках «ностро» для зменшення залишків в одній валюті та покриття потреб в іншій.

Протягом останніх 10–15 років широкого розвитку набув строковий сегмент валютного ринку, представлений форвардними угодами, ф’ючерсами, свопами, валютними опціонами та їхніми різновидами і комбінаціями.

Строкові конверсійні операції – це операції, термін постачання

валюти за якими перевищує два робочих дні. Характерною їхньою особливістю є те, що вони оформляються стандартизованими документами (контрактами), які мають юридичну u1089 силу протягом певного періоду (від укладання до оплати) і самі стають об’єктами купівлі-продажу на валютних ринках. Ці документи називаються валютними деривативами.

До них належать передусім ф’ючерсні контракти та опціони.

 

102