Главная->Філософія->Содержание

конспект з курсу Філософія

Тема. Сутність філософії та її роль в суспільстві

1. Сутність, структура та функції світогляду.

2. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія.

3. Специфіка філософського знання

5. Функції та методи філософії.

Висновок

1.Сократ

3. Арістотель.

13. Філософські погляди Аристотеля.

     Епікуреїзм

     Скептицизм

     Стоїцизм

Неоплатонізм

Філософський зміст християнства

Бог - Особистість

Ідея творіння

2. Основні течії західної некласичної філософії:

а) „Філософія життя”

б) Філософська антропологія

в) Екзистенціалізм та його основні напрями.

г) позитивізм, його сутність та історичні форми.

д) релігійна філософія

IV. Модальності: можливість – неможливість, існування – неіснування, необхідність – випадковість.

Т. о. теорію пізнання Канта можна представити таким чином:

Кант вважав, що у людини немає засобу встановити зв'язок, зіставити "речі самі по собі" і явища.

2. Фіхте. «Діяти! Діяти!Діяти! — ось для чого ми існуємо»

3. Георг Вільгельм Фрідріх Гегель

Логіка розуміється Гегелем абсолютно інакше

Другою стадією розвитку людського духу є об'єктивний дух.

4. Фейєрбах

 

1