Конспект лекцій з курсу Введення у фінансову діяльність (частина 2)

Тема 7. Концептуальні основи та історія розвитку страхування

Самостійна робота:

Виникнення і розвиток страхової справи

Економічний зміст та форми страхування

Класифікація видів страхування

Страхування і перестрахування життя

Допоміжна діяльність у сфері страхування

Тема 8. Діяльність страхових компаній на фінансовому ринку

Самостійна робота:

1.Особливості діяльності страхових компаній

2.Структура доходів та витрат страхової компанії

3.Показники фінансової діяльності страховика

4.Оцінка платоспроможності страхової компанії

Тема 9. Фінансова діяльність недержавних пенсійних фондів

Самостійна робота:

1. Поняття недержавного пенсійного забезпечення

2.Основні послуги недержавних пенсійних фондів

3. Види пенсійних схем та їх розрахунок

4. Допоміжна діяльність недержавних пенсійних фондів

Тема 10. Теоретико-методологічні засади управління фінансовими ринками

Самостійна робота:

Сутність та методика проведення аналізу фінансових ринків

Державне регулювання ринку фінансових послуг України

Мета та форми банківського регулювання та нагляду

Управління ринком цінних паперів

Регулювання діяльності учасників валютного ринку

Тема 11. Фінансова діяльність біржі та операції з фондовими цінностями

Самостійна робота:

1. Роль і функції біржової торгівлі в ринковій економіці

2.  Організація біржової інфраструктури

3. Учасники біржових торгів та посередництва на біржі

Тема 12. Допоміжні послуги у сфері фінансової діяльності суб’єктів господарювання

Самостійна робота:

1. Сутність фінансового консультування і послуги консалтингових фірм.

Поняття фінансової оцінки і послуги аудиторських фірм

Допоміжна діяльність з антикризового управління компанією

Послуги, пов’язані з реструктуризацією підприємства

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Фахові періодичні видання:

 

1