Главная->Регіональна економіка->Содержание->ТЕМА 2. Наукові засади формування регіональних соціально-економічних систем

Конспект лекцiй регiональна економiка

ТЕМА 2. Наукові засади формування регіональних соціально-економічних систем

 Мета вивчення матеріалу теми:

·       розкрити зміст основних економічних законів і закономірностей розвитку розміщення продуктивних сил;

·       визначити основні принципи і чинники розміщення продуктивних сил;

·       ознайомитись з теоріями і концепціями розміщення продуктивних сил.

 

План

 

1.     Зміст основних понять «закон», «закономірність», «принцип», «фактор», їх об’єктивний характер.

2.     Загальні закономірності розміщення виробництва та формування економіки регіонів.

3.     Принципи та фактори розвитку і розміщення продуктивних сил, їх сутність.

4.      Основні етапи розвитку теорій регіональної економіки.

5.     Поняття про економічний простір, особливості його формування та структура.

 

 

9