Главная->Регіональна економіка->Содержание->ТЕМА 6. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах. 

Конспект лекцiй регiональна економiка

ТЕМА 6. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах. 

Мета вивчення матеріалу теми: сформувати уявлення про народногосподарський комплекс, його структуру, територіальну організацію та основні напрямки удосконалення.

План лекції

 

1.1.         Економіка України як єдиний господарський комплекс. Особливості та стан формування.

1.2.         Галузева структура економіки та тенденції її розвитку.

1.3.         Стратегія і тактика структурної перебудови економіки.

1.4.         Основні напрями удосконалення розміщення продуктивних сил.

 

 

30