Гроші та кредит (частина 2)

Частина 2. Кредит і банки

8.1. Загальні передумови та економічні чинники, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ необхіднІстЬ кредиту

8.2. Сутність ТА СТРУКТУРА кредиту

8.3. ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ КРЕДИТУ

8.4. Стадії та закономірності руху кредиту. ПРИНЦИПИ КРЕДИТУВАННЯ

Висновок

Запитання для самоконтролю

Розділ 9. ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ

9.1. Форми, види та функції кредиту

9.2. Характеристика основних видів кредиту

9.3. Економічні межі кредиту

9.4. Позичковий процент

9.5. Роль кредиту в розвитку економіки

9.6. Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період

Висновок

Запитання для самоконтролю

Розділ 10. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ

10.1. Сутність, призначення та види фінансового посередництва

10.2. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків

10.3. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні

10.4. Небанківські фінансово-кредитні установи

Висновок

Запитання для самоконтролю

Розділ 11. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

11.1. Призначення, статус та основи організації центрального банку

11.2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО банку

11.3. Походження та розвиток центральних банків

11.4. Становлення центрального банку в Україні

Висновок

Запитання для самоконтролю

Розділ 12. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

12.1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків

12.2. Походження та розвиток комерційних банків

12.3. Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків

12.4. Пасивні операції банків

12.5. Активні операції банків

12.6. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів

12.7. Банківські послуги

12.8. Стабільність банків і механізм її забезпечення

12.9. Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні

Висновок

Запитання для самоконтролю

Розділ 13. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ

13.1. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні

13.2. Світовий банк

13.3. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції

13.4. Європейський банк реконструкції та розвитку

---  

--- Таблиця 13.1

13.5. Банк міжнародних розрахунків

Висновок

Запитання для самоконтролю

Алфавітно-предметний покажчик

Література

 

1