ГРОШІ І КРЕДИТ (частина 1)

Анотація

ЗМІСТ

ВСТУП

ТЕМА 1. СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Походження грошей. Раціоналістична і еволюційна концепції походження грошей. Роль держави у запровадженні грошей

Суть грошей та їх еволюція

Форми функціонування грошей

Вартість грошей

Функції грошей

Роль грошей у розвитку економіки

Запитання для самоконтролю

ТЕМА 2. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

Класична кількісна теорія грошей

Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей

Науковий внесок Дж. М. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей

Основні положення сучасного монетаризму щодо грошей і монетарної політики

Кейнсіансько-неокласичний синтез як новий етап у розвитку монетарної теорії

Грошово-кредитна політика України в перехідний період з позиції монетарної теорії

Запитання для самоконтролю

ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВА МАСА, ЩО ЙОГО ОБСЛУГОВУЄ

Суть та економічна основа грошового обігу

Потоки грошового обігу та їх балансування

Класифікація грошового обігу за економічним змістом і формою платежу

Маса грошей в обігу. Грошові агрегати і грошова база

Швидкість обігу грошей та його вплив на кількість грошей в обігу

Закон кількості грошей, необхідних для забезпечення обігу

Механізм поповнення маси грошей в обігу

Сучасні засоби платежу, що обслуговують грошовий обіг

Запитання для самоконтролю

ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ РИНОК

Суть грошового ринку та особливості його функціонування

Грошові ринки та їх характеристика

Попит на гроші та чинники, що на нього впливають

Пропозиція грошей та чинники, що на неї впливають

Запитання для самоконтролю

ТЕМА 5. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

Суть грошової системи та її елементи

Види грошових систем та їх розвиток

Створення та розвиток грошової системи України

Державне регулювання грошового обігу

Г рошово-кредитна політика та її інструменти

Монетизація бюджетного дефіциту

Запитання для самоконтролю

 

1