Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 69. Особливості проведення фундаментального аналізу фінансових ринків - Фінансовий Ринок остовні питання - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->69. Особливості проведення фундаментального аналізу фінансових ринків

Фінансовий Ринок остовні питання

69. Особливості проведення фундаментального аналізу фінансових ринків

Фундаментальний аналіз (Fundamental analysis) – аналіз даних економічного та політичного характеру з метою прогнозування змін на фінансових ринках.

Фундаментальний аналіз фінансових ринків є інструментом визначення інвестиційної привабливості тих чи інших фінансових активів, притаманних визначеному сегменту фінансового ринку, а також виявлення властивих йому тенденцій та прогнозування його розвитку.

Джерелами інформації для проведення аналізу можуть виступати органи державної статистики, посередники фінансового ринку, емітенти фінансових інструментів.

Основною метою фундаментального аналізу є прогнозування майбутніх доходів емітента і зв’язаних з ними доходів по цінних паперах. Визначивши їхній розмір у майбутньому, переводять отримані значення в даний час. Одержана в результаті розрахунків дисконтована вартість є «дійсною» вартістю цінних паперів. Якщо вона вища за ринкову ціну, то цінний папір вважається «недооціненим», тобто його слід купувати, тому що згодом ринкова ціна наблизиться до дійсної. У протилежному разі, коли ринкова ціна більша за дійсну, цінний папір вважається «переоціненим» і купувати такі цінні папери дуже ризиковано.

Повний фундаментальний аналіз проводиться на трьох рівнях:

-           на рівні економіки (макрорівень),

-           на рівні галузей,

-           на рівні окремої компанії (фінансового інструменту, цінного паперу).

Переваги фундаментального аналізу:

1) фундаментальний аналіз гарний для довгострокового інвестування. Він дає можливість прогнозувати з високою ймовірністю довгострокові економічні й споживчі тенденції, таким чином допомагаючи інвесторам підібрати найбільш ефективні фінансові інструменти для довгострокового інвестування;

2) ретельний фундаментальний аналіз дозволяє виявити цінні папери, які мають високий внутрішній потенціал і цінність. Саме фундаментальний аналіз дозволяє знайти компанії, у яких потужні активи, стійкий баланс, стабільні доходи та зростаючий прибуток

3) фундаментальний аналіз дає гарне розуміння діяльності окремих компаній і бізнесу в цілому. Він дозволяє визначити причини й фактори, що впливають на діяльність компаній;

4) акції ніколи не рухаються окремо, вони завжди рухаються групами. Розуміючи певний бізнес або компанію, інвестори можуть успішно співвіднести її з іншими компаніями цієї сфери. Грамотний інвестор використовує цю перевагу фундаментального аналізу для того, щоб виходячи зі спостережень за групою компаній у цілому, виділити ті, які є найбільш перспективними для інвестицій.

 

43