Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 27.<strong> Сучасний стан функціонування НПФ в Україні</strong> - Фінансовий Ринок остовні питання - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->27. Сучасний стан функціонування НПФ в Україні

Фінансовий Ринок остовні питання

27. Сучасний стан функціонування НПФ в Україні

 

Недержавне пенсійне забезпечення через функціонування недержавних пенсійних фондів є відносно новим видом фінансових послуг у нашій державі. Його впровадженню та становленню передувала велика підготовча робота. При розробці і прийнятті Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» було враховано як позитивний, так і негативний вітчизняний і світовий досвід функціонування НПФ. Наприклад, нова система діяльності пенсійних фондів покликана виключити можливість виникнення ситуацій, подібних до тих, що склалися в діяльності українського фонду «Оберіг», чи, наприклад, у британській компанії «Максвел».

Згідно Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» недержавні пенсійні фонди є неприбутковими організаціями, що провадять виключну діяльність з недержавного пенсійного забезпечення з метою накопичення пенсійних внесків на користь своїх учасників з подальшим управлінням пенсійними активами та здійсненням пенсійних виплат.

Недержавне пенсійне забезпечення через використання НПФ здійснюється за допомогою взаємодії різних суб’єктів, зокрема, це:

засновники;

вкладники та учасники;

адміністратор пенсійного фонду;

компанія з управління активами (КУА);

зберігач пенсійного фонду;

незалежний аудитор.

Вкладники, які надають пенсійному фонду кошти, створюють активи пенсійного фонду. Адміністратор займається обліком учасників, укладає пенсійні контракти від імені пенсійного фонду, забезпечує здійснення пенсійних виплат учасникам фонду. Пенсійні активи зберігаються у зберігача (банку) на відповідних поточних рахунках та в інших формах. Компанія з управління активами оперує пенсійними активами (здійснює інвестиційну та іншу діяльність з цінними паперами, а також диверсифікує вкладення, тобто вкладає кошти у різні види цінних паперів, у цінні папери різних емітентів, а не в одного для того, щоб в разі його банкрутства вкладники не втратили всі кошти) з метою їх поповнення та нарощення. Спеціалізована банківська установа-зберігач є розпорядником грошових коштів, що належать НПФ. З цих пенсійних активів проводяться відповідно до пенсійних контрактів виплати учасникам НПФ. Незалежний аудитор проводить аудиторські перевірки діяльності пенсійного фонду, КУА, адміністратора і зберігача.

Станом на 31.03.2015 кількість НПФ в Україні становить 72 одиниці.

Третій рівень пенсійної системи України – система недержавного пенсійного забезпечення - ґрунтується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень. Загалом, ситуація у цій сфері, з огляду на зростаючу динаміку пенсійних внесків, здається задовільною. Але, все ж таки розмір пенсійних внесків до НПФ все ще є мізерним для нормального функціонування третього рівня пенсійної системи. Основними перешкодами на шляху до розвитку недержавного пенсійного страхування є недостатній рівень державної підтримки, а також низький рівень довіри населення до НПФ. Суттєвим фактором, що стримує розвиток НПФ також є обмеження інвестиційної політики НПФ через встановлення досить вузького кола інструментів, в які дозволяється вкладати пенсійні активи. З огляду на вищезазначене, необхідною є розробка та провадження дієвих заходів, які б сприяли вдосконаленню функціонування НПФ та розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні.

 

 

 

 

 

27