Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 15. Банківська діяльність у сфері надання фінансових послуг - Фінансовий Ринок остовні питання - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->15. Банківська діяльність у сфері надання фінансових послуг

Фінансовий Ринок остовні питання

15. Банківська діяльність у сфері надання фінансових послуг

Відповідно до українського законодавства фінансові послуги – це послуги фінансового посередництва або послуги з кредитування.

Серед посередницьких послуг найбільш розповсюджені: посередвицтво в одержанні клієнтом кредиту; посередництво в операціях з цінними паперами, валютою, майном. Перший вид послуг надається банком тоді, коли сам банк не має можливосіі задовольнити кредитну заявку клієнта.

Посередницькі послуги в операціях з цінними паперами, валютою, майном здійснюються на основі доручення клієнта. Особливої уваги заслуговує посередницька практика комерційних банків при емісії, при розміщенні та організації повторного обігу цінних паперів клієнтів. Посередництво банку в цих операціях здійснюється на основі угоди, яка укладена з емітентом. У випадку великих масштабів емісії, обслуговуючий банк може вдаватись до створення консорціуму.

Послуги банка при переводі цінних паперів від одного власника до іншого, тобто при передачі права власності на володіння цими цінними паперами від однієї особи іншій - це трансфертні послуги.

Банківські послуги за торгівлю валютою мають на меті: надання валюти клієнтам для забезпечення їх платежів і підтримання ліквідності у валюті; страхування ризиків знецінення коштів унаслідок зміни валютних курсів; отримання спекулятивного прибутку за рахунок зміни курсів валют.

Довірчі (трастові) послуги є видом діяльності комерційного банку у віданні; майном, переданим клієнтом банку за дорученням.

Ряд фінансових послуг право здійснення яких належить тільки банкам. До цих послуг відносяться:

·      залучення коштів на депозити;

·      розрахунково-касове обслуговування;

·      інкасація коштів, векселів, платіжних та розрахункових документів;

·      купівля-продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах;

·      видача банківських гарантій;

Існують фінансові послуги, які надаються не тільки банками:

·      Кредитування (включаючи житлове кредитування або іпотеку);

·      Факторинг;

·      Грошові перекази.

Регулювання банківської діяльністі займається Національний Банк України. Нормативно – правове регулювання здійснюється наступними законодавчими актами: ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ЗУ «Про національний банк України», Конституцією України та Господарським Кодексом.

 

 

15