Главная->Фінанси->Содержание

Фінансовий Ринок остовні питання

1.   Сутність фінансового ринку та його роль в економіці

3.  Суб’єкти фінансовому ринку та їх класифікація.

4.  Структуризація та сегментація фінансового ринку за основними ознаками.

5.  Поняття фінансових активів їх властивості та класифікація.

6.  Поняття та класифікація фінансових інструментів.

7. Держава та місцеві органи влади (муніципалітети) як суб’єкти фінансового ринку.

8.  Домогосподарство як суб’єкт фінансового ринку.

9.  Інститути інфраструктури фінансового ринку.

10.  Методи державного регулювання фінансового ринку

11.   Повноваження та завдання саморегулівних організацій на фінансовому ринку.

12.  Поняття фінансового посередництва та фінансових посередників, їх значення.

13.  Функції фінансового посередництва

14.  Класифікація фінансових посередників.

15. Банківська діяльність у сфері надання фінансових послуг

16. Класифікація банків.

17. Банківські об`єднання.

18. Небанківські кредитні інститути.

19. Сутність, види та механізм здійснення факторингових послуг.

20 .  Лізингові операції: сутність, види.

21. Діяльність кредитних спілок.

22. Ломбардна діяльність на фінансовому ринку.

23. Роль страхових компаній на фінансовому ринку.

24. Інститути спільного інвестування та їх типи

25. Інститути спільного інвестування та їх види.

26. Недержавні пенсійні фонди: сутність, види

27. Сучасний стан функціонування НПФ в Україні

28. Коцепція зміни вартості грошей у часі

29. Теперішня та майбутня вартість грошей.

30. Види та структура відсоткових ставок.

31. Фінансовий ризик: поняття та основні види

32. Засоби вирішення фінансових ризиків.

33. Методи та критерії вимірювання ступеня фінансового ризику

34. Акції: сутність, види та особливості розміщення.

35. Види цін на акції.

36. Інвестиційні сертифікати: сутність, особливості емісії та обігу.

42. Форвардні контракти

50. Емісійна діяльність держави на ринку цінних паперів

52. Сутність фондової біржі та її місце на вторинному ринку цінних паперів. Основні фондові біржі України

53. Біржові операції та біржові угоди з цінними паперами

61. Міжбанківський ринок та операції, що здійснюються на міжбанківському ринку

63. Конверсійні операції на валютному ринку

69. Особливості проведення фундаментального аналізу фінансових ринків

70. Особливості проведення технічного аналізу фінансових ринків

 

1