Главная->Фінанси->Содержание->Контрольні запитання:

Фінансові системи зарубіжних країн (частина 2)

Контрольні запитання:

 

1.         Опишіть систему доходів та видатків Великої Британії.

2.         Які особливості державного фінансового контролю у Великій Британії?

3.         Перелічіть основні напрямки розвитку країни на су-часному етапі.

4.         Охарактеризуйте динаміку взаємин Великої Британії та Європейського Союзу.

 

 

Самостійно:

1.         Фінансування дефіциту державного бюджету Великої Британії.

2.         Державний кредит, склад, структура та динаміка дер-жавного боргу.

За даними сайта Фінанси місцевих органів влади та міжбюджетні від-носини.

3.         Фінанси державних підприємств. Структура, інстру-менти та учасники фінансових ринків Великої Британії.

 

 

 

8