Главная->Фінанси->Содержание->Контрольні запитання:

Фінансові системи зарубіжних країн (частина 2)

Контрольні запитання:

 

1.         Поясніть причини інтеграційних процесів у Європі.

2.         Перелічіть етапи створення Європейського Союзу.

3.         Які функції виконують загальноєвропейські інститути, що входять у ЄС?

4.         За рахунок яких коштів формується бюджет ЄС і на які цілі витрачається?

5.         Яка податкова політика ЄС?

6.         Розкажіть про роль ЄС у сучасному світі. Наведіть пе-реваги та недоліки для «старих» та «нових» країн об'єднаної Європи у зв'язку з розширенням своїх кордонів.

7.         Які перспективи має Україна у відносинах з міжурядо-вими організаціями та інтеграційними угруппованнями?

 

 

Самостійно:

 

та якісні показники

1.         Соціально-економічні кількісні розвитку Європейського Союзу.

2.         Спеціальні фонди ЄС та фінансування окремих про-грам соціально-економічного розвитку. Фінансування науки вЄС.

3.         Кредитна діяльність ЄС, склад та структура союзної заборгованості.

4.         Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи ЄС у XXI ст.

 

 

 

42