Главная->Фінанси->Содержание->Розділ 11 ФІНАНСОВА СИСТЕМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Фінансові системи зарубіжних країн (частина 2)

Розділ 11 ФІНАНСОВА СИСТЕМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

♦          Соціально-економічна природа європейської інтег-рації. Роль ЄС у загальносвітовому розвитку.

♦          Етапи економічної інтеграції в Європі. Створення та розвиток ЄС.

♦          Інституціональна структура ЄС: Європейський парламент, Рада, Комісія, Суд, Економічний і Соціаль-ний Комітет.

♦          Організація, структура та динаміка бюджету Єв-ропейського Союзу

♦          Бюджетний процес та державний фінансовий кон-троль.

♦          Принципи організації оподатковування в ЄС, на-прямки гармонізації податкового законодавства.

♦          Короткострокові економічні результати введення євро і розширення EC.

♦          Актуальні проблеми і перспективи розвитку ЄС.

 

 

33