Главная->Фінанси->Содержание->Контрольні запитання:

Фінансові системи зарубіжних країн (частина 2)

Контрольні запитання:

 

1.         Чим пояснюється висока роль державного регулюван-ня в Скандинавських країнах?

2.         Дайте характеристику поняття «шведська модель» та особливостей бюджетної системи країни.

3.         Порівняйте податкові системи Норвегії та Швеції. Які з реформи оподатковування Швеції вплинули на структуру державних витрат?

4.         Які зміни відбулися в системі фінансового вирівню-вання в 90-і pp. XX ст. у Швеції?

5.         Які тенденції переважають в економічному розвитку Скандинавських країн?

 

 

Самостійно:

 

1.         Структурна будова та загальна характеристика окре-мих ланок фінансових систем (по країнах).

2.         Бюджетний устрій, бюджетна система, бюджетний процес (по країнах).

3.         Податкові системи Данії, Фінляндії та Ісландії.

4.         Фінанси місцевих органів влади (по країнах).

5.         Проблеми розвитку фінансових систем Скандинавсь-ких країн на межі сторіч.

Фінансові системи Скандинавських країн

 

 

31