Главная->Фінанси->Содержание->Контрольні запитання:

Фінансові системи зарубіжних країн (частина 2)

Контрольні запитання:

 

1.         Який податок у структурі доходів державного бюдже-ту Франції займає провідне місце, чому?

2.         Чим пояснюється високий ступінь організації подат-кового контролю у Франції? Чи пов'язано це з перевагою в країні непрямого оподатковування?

3.         Розповісти про систему фінансового вирівнювання у Франції.

4.         Яку роль у керуванні державними фінансами Франції зіграла тверда монетарна політика?

 

Самостійно:

1.         Структурна будова і загальна характеристика окремих ланок фінансової системи Франції.

2.         Державний бюджет, склад і структура його доходів та видатків.

3.         Спеціальні урядові фонди, джерела їхнього формуван-ня і напрямки використання.

4.         Проблеми і перспективи співробітництва Франції та України у сфері фінансів.

 

 

23