Главная->Фінанси->Содержание

Фінансові системи зарубіжних країн (частина 2)

Розділ 7. ФІНАНСОВА СИСТЕМА ВЕЛИКОЇБРИТАНІЇ

7.1. Бюджетний устрій та бюджетна система Великої Британії.

7.2. Державний бюджет, склад і структура його доходів та витрат

7.3. Бюджетний процесс та державний фінансовий контроль

7.4. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Великої Британії

7.5. Фінансова політика Великобританії та Європейський Союз

Контрольні запитання:

Список літератури:

Розділ 8. ФІНАНСОВА СИСТЕМА НІМЕЧЧИНИ

8.1. Місце ФРН у світовій економіці й особливості національної економічної моделі

8.3. Міжбюджетні відносини та фінансове вирівнювання у ФРН

8.4. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Німеччини

8.5. Політика ФРН в Європейському Союзі

Контрольні запитання:

Список літератури:

Розділ 9 ФІНАНСОВА СИСТЕМА ФРАНЦІЇ

9.1. Основні соціально-економічні показники розвитку країни

9.3. Податкова система Франції

9.4. Державний податковий контроль у Франції

9.5. Фінанси місцевих органів влади та фінансове вирівнювання у Франції

9.6. Напрямки фінансовоїта податкової політики на зламі XX—XXI століть

Контрольні запитання:

Список літератури:

Розділ 10 ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН

10.1. Специфіка соціально-економічного положення СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН

10.3. Державний бюджет Швеції, склад і структура його доходів та видатків. Податковий контроль

10.4. Податкова система Норвегіїта Швеції

10.5. Фінансове вирівнювання у Швеції

10.6. Тенденції фінансово-економічного розвитку Скандинавських країн

Контрольні запитання:

Список літератури:

Розділ 11 ФІНАНСОВА СИСТЕМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

11.1. Соціально-економічна природа

11.2. Етапи економічної інтеграції в Європі. Створення і розвиток ЄС

11.3.Інституціональна структура Європейського Союзу

11.4. Склад загального бюджету

11.5.Бюджетнийпроцес та державний фінансовий контроль

11.6. Принципи організації оподатковування в ЄС, на-прямки гармонізації податкового законодавства.

11.7. Короткострокові економічні результати введення євро і розширення EC

11.9. Відносини України з EC та іншими міжнародними організаціями

Контрольні запитання:

Список літератури:

Розділ 12 ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

12.1. Соціально-економічні процеси

12.2. Державний сектор країн ЦСЄ. Особливості та про-блеми процесу приватизації.

12.3. Особливості реформування бюджетних систем

12.5. Державний кредит; структура та динаміка держа-вного боргу

12.6. Реформи системи оподаткування в країнах Вишег-радської групи.

12.7. Оцінка реформ регіональних та місцевих органів влади в країнах ЦСЄ

Контрольні запитання:

 

1