Главная->Фінанси->Содержание->Контрольні запитання:

Фінансові системи зарубіжних країн (частина 1)

Контрольні запитання:

 

1.         Охарактеризуйте структуру фінансової системи США.

2.         Які фактори впливають на зміну складу дохідної та видаткової частини федерального бюджету США.

3.         Перелічіть основні етапи бюджетного процесу в США.

4.         За рахунок яких факторів був досягнутий профіцит бюджету при Б. Клінтоні.

5.         Охарактеризуйте фінанси місцевих органів влади і міжбюджетні відносини.

6.         Розкажіть про тенденції, які властиві теперішній фі-нансовій інфраструктурі США.

 

 

Самостійно:

1.         Структура економіки США, соціально-економічні по-казники розвитку.

2.         Напрямки бюджетної та податкової політики при дію-чому президенті.

3.         Практика внутрішніх та зовнішніх запозичень федера-льного уряду і місцевих органів влади.

4.         Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи США на сучасному етапі.

 

 

49