Главная->Фінанси->Содержание->3.3.4. Місцеві фінанси як інструмент економічного зростання

Фінансові системи зарубіжних країн (частина 1)

3.3.4. Місцеві фінанси як інструмент економічного зростання

 

Вплив фінансів місцевих органів влади на економічне зростання здійснюється через капітальні витрати, через діяль-ність на ринках позичкового капіталу, нерухомості, землі. Місце-ві органи влади, поряд з державою, створюють також загальні умови для економічного зростання.

Органи місцевого самоврядування в багатьох країнах є досить значними інвесторами. Деякі з них витрачають на інвестщії по-над 1/3 мобілізованих фінансових ресурсів. Так, у Чехії на інвес-

тиції направляється 40 % усіх муніципальних витрат, Португа-лії — 35, Ірландії — 32, Швейцарії — 32, Іспанії — 24, Польщі — 23, Бельгії— 18 %. У той же час в Італії такі витрати становлять лише 3,31 %, Данії — 5,7 %. У Литві цей показник становить 0,64 %. В Україні частина інвестиційних витрат у витратах міс-цевих бюджетів залишається вкрай низькою і становить 3-5 %.

Рівень інвестиційної активності органів місцевого самовряду-вання може бути оцінений таким показником, як частина муніци-пальних інвестицій у загальних урядових інвестиційних витра-тах. У Нідерландах ця частина становить 80 %, Німеччині — 64, Норвегії — 60, Чехії — 59, Болгарії — 54, Польщі — 52, Данії -51 %. Тобто у багатьох країнах муніципальні інвестиційні витра-ти перевищують половину всіх державних інвестицій. Лише в окремих країнах цей показник залишається незначним. На Кіпрі це 6,7 %, у Латвії— 7,8 %. В Україні частина інвестиційних ви-трат місцевих бюджетів наприкінці 1990-х становила 15,7 % усіх державних централізованих інвестицій.

Але такий показник не дає уявлення про інвестиційну діяльність місцевих органів влади. Найбільш повним показником є частина муніципальних інвестщій у ВВП. У 1990-х pp. капітальні витрати місцевих органів влади розвинутих європейських ьфаїн у відсотках до ВВП становили 1,5—4,3 % (в Україні лише 0,61 % ВВП).

 

 

28