Главная->Фінанси->Содержание->3.3.1. Місцеві фінанси

Фінансові системи зарубіжних країн (частина 1)

3.3.1. Місцеві фінанси

 

як інструмент перерозподілу ВВП

Через фінансові системи місцевих органів влади здійс-нюється розподіл і перерозподіл значної частини ВВП. Експер-тами Робочого комітету з місцевих та регіональних органів влади Ради Європи ця проблема розглядається у двох аспектах. Це -обсяг муніципальних витрат у ВВП країни та обсяг муніципаль-них витрат у сукупних державних витратах. До європейських країн з найбільш високими показниками муніципальних eumpam у ВВПналежать: Швеція — 25,5 %, Данія — 20,0 Угорщина — 19,0 Норвегія — 18,9, Фінляндія — 18,0, Литва — 13,1 %. Понад 10 % ВВП перерозподіляється через муніципальні витрати в Австрії, Латвії, Великій Британії, Швейцарії. Близько 10 % — у Болгарії, Чехії, Німеччині, Люксембурзі. Існують країни, де частина муні-ципальних витрат у ВВП дуже низька. На Кіпрі вона становить 1,4 %, у Туреччині— 2,4, у Греції-- 3,33, у Румунії-- 3,5, у

П°В^Р^ зар^рахунками Кравченка В.І., сукупні витрати міст, сіл і селищ, тобто витрати, які можуть бути визнані як муні-ципальні, становлять 8 % ВВП. Таким чином, Україна належить до європейських країн із середніми показниками перерозподілу ВВП через муніципальні витрати.

Показники, що характеризують рівень муніципальних eumpam у сукупних державних витратах, також дуже різноманітні. Най-вищі вони у Норвегії — 60 %, Литві — 59, Угорщині — 54, Шве-

ції— 36, Данії— 31 %. Найнижчі показники у Сан-Марино-0,2 %, на Мальті — 0,6, Кіпрі — 4,1 %, у Греції — 5,6, Португа-

витрати міст, сіл і селищ становлять 17,4 % витрат зведеного бюджету України. За цими показниками Україна випе-реджає розвинуті європейські держави.

 

 

 

25