Главная->Фінанси->Содержание->Розділ 3 МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ I МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Фінансові системи зарубіжних країн (частина 1)

Розділ 3 МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ I МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 

♦          Правові та організаційні засади місцевого самоврядування.

♦          Документи міжнародного значення про місцеве са-моврядування.

♦          Економічна природа місцевих бюджетів, їх роль у розвитку бюджетної системи держави.

♦          Склад і структура доходів та видатків місцевих бюджетів.

♦          Місцевий фінансовий контроль та фінансове пла-нування.

♦          Організація та інструменти міжбюджетних відно-син.

♦          Вертикальні та горизонтальні фіскальні дисбалан-си. Об'єктивна необхідність фінансового вирівнювання.

 

 

23