Главная->Фінанси->Содержание->Контрольні запитання:

Фінансові системи зарубіжних країн (частина 1)

Контрольні запитання:

 

1.Охарактеризуйте роль законодавчих органів та міні-стерства фінансів в управлінні фінансами в зарубіжних країнах.

2.Як використовується бюджет у процесах регулювання економікою та забезпечення добробуту населення?

3.3а якими критеріями розмежовують бюджет? Дайте визначення понять «бюджетна система» і «бюджетний устрій».

4.Коротко перелічіть найменування доходів та видатків державного бюджету.

5.Яке призначення бюджетної класифікації?

6.         Охарактеризуйте принципи побудови й етапи бюджет-ного процесу в зарубіжних країнах.

7.         У яких країнах

>          казначейства відповідають за організацію бухгалтерсь-

кого обліку?

>виконання бюджету здійснюється за технологією єди-ного рахунку?

>          казначейства здійснюють управління державним боргом?

 

 

Самостійно:

 

1.         Методи збалансування бюджету.

2.         Зміст та етапи бюджетного планування і прогнозування. 3.Основні напрямки і перешкоди реалізації бюджетної

політики в зарубіжних країнах.

 

 

21