Главная->Фінанси->Содержание->Контрольні запитання:

Фінансові системи зарубіжних країн (частина 1)

Контрольні запитання:

 

1.         Поясніть, чому існує багато визначень поняття «фі-нансова система», перелічіть їх і виділіть основну функцію фінансової системи.

2.         Назвіть основні ланки фінансової системи провідних зарубіжних країн. Коротко охарактеризуйте кожну її ланку.

3.         Яка роль та місце кожної ланки в структурі фінансової системи?

4.         Яке припустиме значення дефіциту держбюджету сто-совно ВВП? Які методи є найбільш доцільними з метою ре-ального скорочення бюджетного дефіциту?

5.         Які риси характерні для сучасного процесу глобаліза-ції? Наведіть свої приклади чутливості фінансових систем різних країн до економічних коливань у світовому масштабі.

Самостійно:

1.         Фінансові методи і моделі регулювання соціально-економічних процесів у західних державах.

2.         Структура, інструменти й учасники фінансових ринків у зарубіжних країнах.

3.         Сучасні тенденції становлення і розвитку фінансових систем зарубіжних країн.

 

 

14