Главная->Фінанси->Содержание

Фінансові системи зарубіжних країн (частина 1)

Анотація

3MICT

ВСТУП

ЧАСТИНА 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН Розділ 1 ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СКЛАД ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ

1.1. Поняття та підходи

1.2. Структурна будова та класифікація фінансових систем зарубіжних країн

1.3.1 Державний бюджет

1.3.2. Територіальні фінанси

1.3.3. Державний кредит

1.3.4. Спеціальні фонди

1.3.5. Фінанси суб’єктів господарювання

1.4. Взаємозалежність фінансових систем різних країн, глобалізм у світовій економіці

Контрольні запитання:

Список літератури:

Розділ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЮ В ЗАРУБІЖНИХ КРАІНАХ

2.1. Керування фінансами в зарубіжних країнах

2.2. Бюджетні системи в зарубіжних країнах, бюджетна класифікація

2.3. Структура доходів та витрат державного бюджету

2.4. Бюджетний процес

Контрольні запитання:

Список літератури:

Розділ 3 МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ I МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

3.1. Правові та організаційні засади місцевого самоврядування.

3.3.1. Місцеві фінанси

3.3.2. Місцеві фінанси

3.3.3. Місцеві фінанси як інструмент фінансуеання суспільних послуг

3.3.4. Місцеві фінанси як інструмент економічного зростання

3.4. Склад і структура доходів та видатків місцевих бюджетів

3.5. Місцевий фінансовий контроль і фінансове планування

Контрольні запитання:

Список літератури:

Розділ 4 ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

4.1. Економічна природа податків. Принципи оподатковування

4.2. Поняття й основні риси сучасних податкових систем

4.3. Еволюція структури податкових систем

4.4. Елементи податкової системи. Класифікація податкових систем

4.6. Подвійне оподатковування та механізми його усунення

4.7. Офшорні зони та офшорний бізнес

Контрольні тести:

Список літератури:

ЧАСТИНА 2. ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ОКРЕМИХ КРАЇН. Розділ 5 ФІНАНСОВА СИСТЕМА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

5.1. Державний бюджет, склад і структура його доходів та видатків.

5.2. Державний бюджет,

5.3. Бюджетний процес

5.5. Фінанси місцевих органів влади та міжбюджетні відносини

5.6. Фінансова інфраструктура США

5.7. Тенденції і проблеми фінансової системи США

Контрольні запитання:

Список літератури:

Розділ 6 ФІНАНСОВА СИСТЕМА ЯПОНІЇ

6.1. Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джерела стрімкого економічного зростання..

6.3. Бюджетний устрій та бюджетна система Японії

6.4. Державний бюджет, склад і структура його доходів та видатків

6.6. Бюджети місцевих органів влади, фінан-сове вирівнювання

6.7. Тенденціїта проблеми розвитку фінансової системи Японії

Контрольні запитання:

 

1