Главная->Фінанси->Содержание

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник (частина 2)

ТЕМА 7. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЕТАПІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Сутність реструктуризації та реорганізації підприємства

7.2. Особливості реорганізації акціонерних товариств

7.3. Укрупнення підприємства

7.4. Подрібнення підприємства

7.5. Без зміни розмірів підприємства (перетворення)

7.6. Зарубіжний досвід проведення реорганізації підприємств

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

Література до теми

ТЕМА 8. ФІНАНСОВЕ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Суть та види фінансових інвестицій підприємств

8.2. Фундаментальний аналіз фінансових інвестицій

8.3. Технічний аналіз фінансових інвестицій

8.4.Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

Література до теми

ТЕМА 9. ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Сутність та принципи оцінки вартості підприємства

9.2. Критерії вибору методів оцінки вартості підприємства

9.3. Доходний підхід в оцінці вартості підприємства

9.4. Ринковий підхід в оцінці вартості підприємства

9.5. Майновий підхід в оцінці вартості підприємства

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

Література до теми

ТЕМА 10. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

10.1. Суть зовнішньоекономічної діяльності, принципи та види

10.2. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та методи їх нейтралізації

10.3. Особливості проведення розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності

10.4. Суть і принципи митного регулювання ЗЕД

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

Література до теми

ТЕМА 11. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ НА ПІДПРИЄМСТВІ

11.1. Суть фінансового контролінгу

11.2. Методи оперативного фінансового контролінгу

11.2.1. Система директ-костинг

11.2.2. Аналіз беззбитковості виробництва

11.2.3. Оптимізація розміру партії продукції

11.2.4. Аналіз знижок

11.2.5. АВС-аналіз та XYZ-аналіз

11.2.6. Функціонально-вартісний аналіз

11.3. Методи стратегічного фінансового контролінгу

11.3.1. Стратегічний баланс, PEST, SPACE та SWOT-аналізи

11.3.2. Система раннього попередження та реагування та дискримінант ний аналіз

11.3.3. Бенчмаркінг та портфельний аналіз

11.3.4. Прогнозування в системі стратегічного контролінгу

11.3.6. Методи сценарного прогнозування

Питання та завдання для самоперевірки та контролю Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

Література до теми

ДОДАТКИ

ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

1