Главная->Фінанси->Содержание

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник (частина 1)

Анотація

ЗМІСТ

Передмова

ТЕМА 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 1.1. Предмет та значення курсу фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

1.2. Підприємництво як сучасна форма господарювання

1.3. Місце фінансової діяльності серед інших видів діяльності суб’єктів підприємництва

1.4. Організація фінансової роботи в суб’єктів підприємництва

1.5. Розвиток фінансової діяльності в європейсько-американській економічній науці

1.6. Розвиток фінансової діяльності суб’єктів підприємництва в Україні

Питання та завдання для самоперевірки та контролю

Література до теми

ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА РІЗНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

2.1. Характеристика організаційно-правових форм підприємницької діяльності

2.2. Фінансова діяльність господарських товариств

2.3. Фінансова діяльність промислово-фінансових груп, венчурних і рієлтерських підприємств

2.4. Фінансова діяльність державних підприємств

2.5. Фінансові нормативи діяльності кооперативів і кредитних спілок та їх об’єднань

2.6. Фінансова діяльність суб’єктів малого бізнесу в Україні та країнах ЄС

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

Література до теми

ТЕМА 3. ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Власний капітал підприємства: функції, складові та оцінка

3.2. Формування статутного капіталу акціонерних товариств

3.3. Статутний капітал товариств з обмеженою відповідальністю: формування та управління ним

3.4. Пайовий та резервний капітал підприємств

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

ТЕМА 4. ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Суть джерел фінансування підприємств

4.2. Характеристика внутрішніх джерел фінансування за використання касового підходу

4.3. Характеристика внутрішніх джерел фінансування за використання методу нарахування

4.4. Управління грошовими потоками (Cash Flow) підприємства

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

Література до теми

ТЕМА 5. ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Суть та види дивідендної політики

5.2. Теорії дивідендної політики та методи нарахування дивідендів

5.3. Чинники дивідендної політики

5.4. Процедура дивідендних виплат

5.5. Оцінка дивідендної політики та її результатів методом коефіцієнтів

5.6. Оподаткування дивідендів в Україні

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

Література до теми

ТЕМА 6. ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ЗАПОЗИЧЕНИХ РЕСУРСІВ

6.1. Форми зовнішнього фінансування суб’єктів підприємництва

6.2. Особливості проведення операцій факторингу

6.3. Запозичення ресурсів суб’єктами підприємництва за рахунок короткострокових кредитів

6.4. Залучення фінансових ресурсів підприємства шляхом випуску облігацій

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

Література до теми

 

1