Главная->Філософія->Содержание->Гоббс Т. - Предмет соціальної філософії

Філософія Хрестоматія (частина 2)

Гоббс Т. - Предмет соціальної філософії

а

Через рівність виникає взаємна недовіра. Через цю рівність здіб­ностей виникає рівність надій на досягнення цілей. Ось чому, якщо дві людини бажають одну й ту саму річ, якою вони не можуть воло­діти вдвох, вони стають ворогами. На шляху до досягнення своєї мети (яка полягає головним чином у збереженні життя, а інколи в одній лише насолоді) вони прагнуть погубити чи підкорити одне одного. Отже, трапляється, що там, де людина спроможна відбити напад лише своїми власними силами, вона, саджаючи, сіючи, буду­ючи чи маючи яке-небудь пристойне ім’ я, може з певністю очікува­ти, що прийдуть інші люди і об’ єднаними силами віднімуть в неї її володіння й позбавлять її не лише плодів власної праці, але також життя чи свободи. Втім нападник перебуває в такій само небезпеці з боку інших.

Через взаємну недовіру — війна. Внаслідок цієї взаємної недові­ри немає розумного для людини засобу забезпечити власне життя, ніж вжити запобіжних заходів, тобто силою чи хитрістю тримати в шорах усіх, кого вона може, доти, доки не переконається, що не­має іншої сили, достатньо значущої, щоб бути для неї небезпечною. Ці заходи не виходять за межі тих, що необхідні для самозбережен­ня й зазвичай вважаються припустимими. Оскільки поміж людей є такі, які заради однієї лише насолоди споглядати власну силу під час завоювань ведуть ці завоювання далі, аніж цього потребує без­пека, але й інші, які в інших випадках були б раді спокійно жити в звичайних умовах, якби не збільшували свою владу шляхом завою­вань і обмежилися б тільки обороною. Звідси випливає, що таке збі­льшення влади над людьми, оскільки воно необхідне для самозбе­реження людини, також повинно бути дозволено їй... Таким чином, ми знаходимо в природі людини три головні причини війни: по- перше, суперництво; по-друге, недовіру; по-третє, жагу слави. Пер­ша причина примушує людей нападати одне на одного з метою на­живи, друга — з метою власної безпеки, а третя — із міркувань чес­ті. Люди, спонукувані першою причиною, застосовують насильст­во, щоб стати господарями інших людей, їхніх дружин, дітей і худо­би; люди, спонукувані другою причиною, застосовують насильство з метою самозахисту; третя категорія людей вдається до насильства через дрібниці на кшталт слова, посмішки, через незгоду з погляда­ми та іншими виявами неповаги, безпосередньо на їхню адресу чи на адресу їхньої рідні, друзів, їхнього народу, стану чи імені. За умов відсутності громадянського стану завжди існує війна всіх про­ти всіх. Звідси видно, що, доки люди живуть без загальної влади, що тримає всіх їх у страху, вони перебувають у тому стані, що назива­ється війною, а саме у стані війни всіх проти всіх.

Гоббс Т. Левіафан.

 

27