Главная->Філософія->Содержание->Гегель Г. - Свідомість: її походження та сутність

Філософія Хрестоматія (частина 2)

Гегель Г. - Свідомість: її походження та сутність

а

—        Хто мислить абстрактно? Неосвічена людина, але зовсім не просвічена. У шляхетному суспільстві не мислять абстрактно тому, що це надто просто, надто непорядно (непорядно не в сенсі належ­ності до нижчого прошарку населення), і зовсім не з марнославного бажання задирати ніс перед тим, чого сам не вміє робити, а з причин внутрішньої порожності цього заняття.

—        Це й зветься «мислити абстрактно» — бачити в убивці тіль­ки одне абстрактне — що він убивця і назвою такої якості знищити в ньому все інше, що складає людську сутність.

—        .Мені довелось чути, як зовсім по-іншому розправилась з абстракцією «вбивці» і виправдала його одна наївна старенька з богадільні. Відтята голова лежала на ешафоті, і в цей час засяяло сонце. Як це чудово, сказала вона, сонце милосердя господнього осяює голову Біндера! Ти не вартий того, щоб тобі сонце сяяло, — так говорять часто, бажаючи осудити людину. А жінка та побачила, що голова вбивці осяяна сонцем і, відповідно, того достойна. Вона піднесла її з плахи ешафота в лоно сонячного милосердя бога і здій­снила умиротворення не за допомогою фіалок і сентиментального марнославства, а тим, що побачила вбивцю долученим до небесної благодаті сонячним променем.

Гегель Г. Хто мислить абстрактно.

/Роботи різних років.

III. А. Свідомість

Я відрізняю себе від самого себе, і в цьому безпосередньо для мене надане те, що це розрізнення не можна розрізнити. Я, одно­йменне, відштовхую себе від себе самого; але це відрізнене, вста­новлене як неоднакове, бувши розрізненим, безпосередньо не є роз­різненням для мене. Свідомість деякого «іншого» предмета взагалі сама, правда, необхідно є самосвідомість, рефлективність у себе, свідомість самого себе у своєму інобутті. Необхідний рух від мину­лих формотворень свідомості, для яких їх істинне було якоюсь річ­чю, якимсь «іншим», ніж вони самі, виражає саме те, що не тільки свідомість про річ можлива тільки для самосвідомості, але й що це останнє є істиною цих форм. Але ця істина існує тільки для нас, а ще не для свідомості. Самосвідомість виникла спочатку для себе, але ще не як єдність зі свідомістю в цілому.

Ми бачимо, що у «внутрішньому» явищі розсудок справді на до­свіді пізнає не що інше, як саме явище, але не так, як воно є у вигля­ді гри сил, а впізнає цю гру в її абсолютно-всезагальних моментах і в їх русі і, таким чином, впізнає тільки самого себе. Піднявшись за межі сприймання, свідомість виступає зімкнутою з надчуттєвим че­рез опосередкованість явища як середнього терміна, крізь який воно кидає погляд на задній план. Обидва крайні терміни, один — чисто­го «внутрішнього», інший — «внутрішнього», що проникає погля­дом у це чисте «внутрішнє», тепер співпали, і подібно до того, як вони зникли як крайні терміни, зник і середній термін як щось інше, ніж вони. Так, ця завіса, що приховувала «внутрішнє», впала, і воче­видь споглядається «Внутрішнє» у «внутрішньому» — споглядання нерозрізненого однойменного, яке відштовхує саме себе і встанов­лює себе як розрізнене «внутрішнє», але для якого так само безпо­середньо є нерозрізненість обох, самосвідомість. Виявляється, що за так званою завісою, яка повинна приховувати «внутрішнє», нема чого бачити, якщо ми самі не зайдемо за неї, як для того, щоб тим самим було видно, так і для того, щоб там було що-небудь, на що можна було б дивитися. Разом з тим виявляється, що так просто, без будь-яких перешкод, за неї не можна зайти; оскільки знання того, в чому істина представлення явища і його «внутрішнього», саме тільки результат копіткого руху, завдяки якому зникають способи свідомості: гадка, сприйняття і розсудок; і так само виявиться, що пізнання того, що знає свідомість, знаючи самого себе, потребує ви­значення подальших обставин.

...Самосвідомість є предметом для свідомості, який в собі самому встановлює своє інобуття або розрізненість як майже непомітне роз­різнення і який у цьому є самостійним.

Гегель Г. Феноменологія духу.

 

14