Главная->Філософія->Содержание

Філософія Хрестоматія (частина 2)

11. Проблема людини у філософії

Піко делла Мірандола - Проблема людини у філософії

Паскаль Б. - Проблема людини у філософії

Енгельс Ф. - Проблема людини у філософії

Юркевич П. - Проблема людини у філософії

Тейяр де Шарден П. - Проблема людини у філософії

Шелер М. - Проблема людини у філософії

Сартр Ж.-П. - Проблема людини у філософії

Франк Л. - Проблема людини у філософії

Фромм Е. - Проблема людини у філософії

12. Свідомість: її походження та сутність

Кант І. - Свідомість: її походження та сутність

Гегель Г. - Свідомість: її походження та сутність

Фрайд З. - Свідомість: її походження та сутність

Юнг К. - Свідомість: її походження та сутність

Гадамер Х.-Г. - Свідомість: її походження та сутність

Фуко М. - Свідомість: її походження та сутність

13. Пізнання та освоєння людиною світу

Арістотель - Пізнання та освоєння людиною світу

Декарт Р. - Пізнання та освоєння людиною світу

Берклі Дж. - Пізнання та освоєння людиною світу

Ленін В. - Пізнання та освоєння людиною світу

Поппер К. - Пізнання та освоєння людиною світу

Рассел Б. - Пізнання та освоєння людиною світу

14. Предмет соціальної філософії

Гоббс Т. - Предмет соціальної філософії

Руссо Ж. - Ж. - Предмет соціальної філософії

Маркс К., Енгельс Ф. - Предмет соціальної філософії

Енгельс Ф. - Предмет соціальної філософії

Франк С. - Предмет соціальної філософії

Сорокін П. - Предмет соціальної філософії

Хантінгтон С. - Предмет соціальної філософії

Козловськи П. - Предмет соціальної філософії

15. Суспільне виробництво

Гердер І. - Суспільне виробництво

Маркс К. - Суспільне виробництво

Дьюї Дж. - Суспільне виробництво

Фрейд З. - Суспільне виробництво

Лосєв О. - Суспільне виробництво

Хайєк Ф. - Суспільне виробництво

Фромм Е. - Суспільне виробництво

Швейцер А. - Суспільне виробництво

16. Політичне життя суспільства як філософська проблема

Арістотель - Політичне життя суспільства як філософська проблема

Спіноза Б. - Політичне життя суспільства як філософська проблема

Гоббс Т. - Політичне життя суспільства як філософська проблема

Локк Д. - Політичне життя суспільства як філософська проблема

Кант І. - Політичне життя суспільства як філософська проблема

Гегель Г. - Політичне життя суспільства як філософська проблема

Ленін В. - Політичне життя суспільства як філософська проблема

Хабермас Ю. - Політичне життя суспільства як філософська проблема

Поппер К. - Політичне життя суспільства як філософська проблема

17. Філософія історії

Маркс К, Енгельс Ф. - Філософія історії

Плеханов Г. - Філософія історії

Тойнбі А. - Філософія історії

Шпенглер О. - Філософія історії

Ясперс К. - Філософія історії

Гумільов Л. - Філософія історії

Белл Д. - Філософія історії

18. Стратегія майбутнього

Хейзінга Й. - Стратегія майбутнього

Рассел Б. - Стратегія майбутнього

Маркузе Г. - Стратегія майбутнього

Фромм Е. - Стратегія майбутнього

Печчеї А. - Стратегія майбутнього

Аіотар Ж. - Ф. - Стратегія майбутнього

Тоффлер Е. - Стратегія майбутнього

Хантінгтон С. - Стратегія майбутнього

Козловськи П. - Стратегія майбутнього

Словник персоналій

ЛІТЕРАТУРА

Навчальне видання

 

1