Главная->Філософія->Содержание->Фома Аквінський - Філософія: коло проблем та роль у суспільстві

Філософія Хрестоматія (частина 1)

Фома Аквінський - Філософія: коло проблем та роль у суспільстві

а

Філософ визначає, що перша філософія є знання істини, не якої завгодно, а тієї істини, яка є джерелом будь-якої істини і яка відно­ситься до першопочатки буття для всіх речей; звідси випливає, що ця істина є початком усякої істини, бо розпорядок речей в істині та­кий самий, як і в бутті...

Існують якісь істини про Бога, які перевершують будь-яку здат­ність людського розсудку, як, наприклад, про те, що Бог (троїстий) та єдиний. Однак існують якісь істини, які може осягнути й природ­ний розсудок, як, наприклад, про те, що Бог є, що Бог єдиний тощо; ці істини про Бога вочевидь довели і філософи, яких веде світло природного розсудку...

Для пізнання того, що розсудок може пізнати про Бога, потрібно багато знати заздалегідь, бо розгляд майже всієї філософії схиляє до пізнання Бога; внаслідок чого з частин філософії метафізика, яка тлумачить божественне, підлягає вивченню в останню чергу. Отже, до дослідження згаданої божественної істини можна перейти тільки з великим зусиллям та старанням, і (лише дехто) хоче взяти на себе цю роботу через любов до знання, природний потяг до якого Бог, однак, уклав у людський розум. Тому божественне милосердя ви­явило рятувальну передбачуваність, приписавши брати на віру й те, що здатен дослідити розсудок, щоб таким чином усі легко змо­гли бути причетними до пізнання Бога без сумніву та помилки.

Фома Аквінський. Сума теології.

 

8