Главная->Філософія->Содержание->Юм Д. - Філософія Нового часу

Філософія Хрестоматія (частина 1)

Юм Д. - Філософія Нового часу

а

Уявімо, що перед нами два об’єкти, один з яких — причина, а другий — дія; зрозуміло, що через просте споглядання одного

з цих об’єктів чи навіть обох ми ніколи не помітимо того зв’язку, який їх поєднує, і ніколи не будемо в змозі вирішити з достовірніс­тю, що між ними існує зв’язок. Отже, ми приходимо до ідеї причини і дії, необхідного зв’язку, сили, могутності, енергії і дієздатності не на підставі якогось одиничного прикладу. Якби ми ніколи нічого не бачили, крім зовсім відмінних один від іншого одиничних поєднань об’єктів, ми ніколи не були б спроможні створювати подібні ідеї.

Але уявімо, що ми спостерігаємо кілька прикладів того, що одні й ті самі об’єкти завжди поєднані разом: ми одразу ж уявимо собі, що між ними існує зв’язок, і починаємо робити висновки від одного з них до іншого. Таким чином, ця численність схожих прикладів ви­являється самою сутністю сили чи зв’язку, і є тим джерелом, звідки випливає ця ідея. Отже, щоб зрозуміти ідею сили, ми повинні роз­глянути цю множинність — більш нічого й не потрібно, щоб подо­лати перешкоду, яка так довго засмучувала нас .

.Очікувати, що майбутнє відповідатиме минулому, спонукає нас лише звичка. І навіть після того, як я у процесі досвіду сприй­мав багато повторюваних дій такого роду, немає аргументу, який би примушував мене очікувати, що дія відповідатиме минулому досві­ду. Сили, які діють на тіла, зовсім невідомі. Ми сприймаємо лише властивості тих сил, які досяжні для відчуттів.

 

53