Главная->Філософія->Содержание->Берклі Дж. - Філософія Нового часу

Філософія Хрестоматія (частина 1)

Берклі Дж. - Філософія Нового часу

а

Гілас. Не поспішай, Філонусе. Ти кажеш, що не можеш уявити собі, як чуттєві речі могли б існувати поза розумом. Чи не так?

Філонус. Так.

Гілас. Припустимо, що ти щез з лиця Землі. Хіба ти не можеш уявити собі, що речі, які можуть бути чуттєво сприйнятими, будуть усе-таки існувати?

Філонус. Можу, але тоді це має бути в якомусь іншому розумі. Коли я заперечую існування чуттєвих речей поза розумом, я маю на увазі не свій розум, окремо, а всі розуми. Ясно, що ці речі мають існування зовнішнє щодо моєї душі, оскільки я знаходжу їх у досвіді незалежними від неї. Отже, існує якась інша душа, у якій вони існу­ють у проміжках між моментами мого сприйняття їх, подібно до то­го як вони існували до мого народження і будуть існувати після мо­го очікуваного щезнення з поверхні землі. Оскільки те саме вірно стосовно інших скінчених створених духів, то з цього необхідно слідує, що існує всюдисущий вічний дух, який пізнає і огортає всі речі і який показує їх нашому погляду так і згідно з такими пра­вилами, які він сам встановив і які визначаються нами як закони природи.

Берклі Дж. Три розмови між Гіласом і Філонусом.

 

52