Главная->Філософія->Содержание->Спіноза Б. - Філософія Нового часу

Філософія Хрестоматія (частина 1)

Спіноза Б. - Філософія Нового часу

а

.Природа обмежується не законами людського розуму, що ма­ють на увазі лише справжню користь і збереження людей, але інши­ми — нескінченними, що мають на увазі вічний порядок всієї при­роди, частинку (рагіісиіа) якої складає сама людина. Отже, все, що нам у природі здається смішним, дивакуватим або поганим, — усе це відбувається внаслідок того, що ми знаємо речі лише частково і в більшості випадків не знаємо порядку та зв’язку (огйо еі соде- гепііа) усієї природи і що ми хочемо керувати усім за звичками на­шого розуму; між тим те, що розум визнає поганим, є таким не від­носно порядку і законів природи загалом, але лише відносно законів однієї нашої природи.

Спіноза Б. Богословсько-політичний трактат.

.Після того, як ми вище довели, що Бог існує, потрібно тепер показати, що Він таке. Він. є істотою, про яку стверджується, що вона є все або має нескінченні атрибути, з яких кожний у своєму роді є нескінченно досконалим. Щоб ясно висловити нашу думку про це, ми візьмемо за засновки такі чотири положення:

1.  Немає обмеженої субстанції, будь-яка субстанція у своєму роді має бути нескінченно досконалою, саме тому, що у нескінченному розумі Бога жодна субстанція не може бути більш досконалою, ніж вона є вже у природі.

2.  Немає двох рівних субстанцій.

3.  Одна субстанція не може створити іншу.

4.  У нескінченному розумі Бога немає субстанції, яка б не існу­вала у природі формально .

Спіноза Б. Короткий трактат про Бога, людину і її щастя.

. Місія пророків у тому й полягала, щоб розвинути в людях доб­рочинність, а не в тому, щоб навчати істині. У зв’язку з цим автор вважає, що заблудження і невігластво пророка не могли зашкодити його слухачам, в яких він запалював любов до доброчинності, оскі­льки несуттєво, якими аргументами нас заохочують до доброчинно­сті, аби лише ці аргументи не викривляли ту моральну доброчин­ність, для спричинення якої вони були створені й задіяні пророком... І автор також вважає, що пізнання істини, а також і пізнання таїнств необхідні лише тією мірою, якою вони сприяють доброчинності.

Спіноза Б. Листи.

 

48