Філософія Хрестоматія (частина 1)

ЗМІСТ

1.                                      Філософія: коло проблем тароль у суспільстві.................     5

2.                                      Антична філософія..................................................................     13

3.     Філософія Середньовіччя...........................................................................     26

4.     Філософія Відродження..............................................................................     37

5.     Філософія Нового часу................................................................................   47

6.     Німецька класична філософія. Марксистська філософія..           60

7.     Західна філософія кінця ХІХ — ХХ ст.........................................................   69

8.     Історія української філософії......................................................................   83

9.     Діалектика як учення про розвиток........................................................    98

10. Філософське вчення про буття.................................................................   112

11.                                  Проблема людини у філософії............................................. 123

12.                                  Свідомість: її походження та сутність................................ 135

13. Пізнання та освоєння людиною світу..................................................... 146

14. Предмет соціальної філософії.................................................................... 157

15. Суспільне виробництво як спосіб буття людини

в культурі........................................................................................................ 179

16. Політичне життя суспільства як філософська проблема... 181

17. Філософія історії........................................................................................... 195

18. Стратегія майбутнього................................................................................ 206

Словник персоналій........................................................................................... 218

Література............................................................................................................. 242

з

 

3