Главная->Філософія->Содержание->Кузанський М. - Філософія Відродження

Філософія Хрестоматія (частина 1)

Кузанський М. - Філософія Відродження

а

Бог, який є єдиний, перебуває в єдиному Всесвіті; Всесвіт пере­буває в універсальній сукупності речей і визначається у них. Отже, ми розуміємо, що Бог, найпростіша єдність, існує в єдиному Всесві­ті, ніби як наслідок за посередництвом Всесвіту перебуває у всіх речах, а безліч речей за посередництвом Всесвіту — у Богові <...>.

Філософ: Що скажеш ти про душу світу? Те, що Платон назвав душею світу й Арістотель — природою, є Бог, що створює все в усьо­му; і він творить у нас розум.

Простак: Час не дозволяє обговорити всього. Думаю, що душею світу Платон назвав те, що Арістотель — природою. Але я думаю, що ця душа й природа є не що інше, як Бог, що все в усім створює і якого ми називаємо духом усього в сукупності.

Філософ: Платон сказав, що ця душа містить у непорушності прототипи речей і всім рухає; Арістотель говорив, що природа про­зорлива й усім рухає.

Кузанський М. Про вчене незнання; Книги простака.

Простак про розум.

 

38