Главная->Філософія->Содержание->Оккам Уільям - Філософія Середньовіччя

Філософія Хрестоматія (частина 1)

Оккам Уільям - Філософія Середньовіччя

а

Перш за все необхідно знати, що «одиничне» можна зрозуміти двояко. В одному сенсі «одиничне» позначає все, що є одне, а не багато. Тоді ті, хто вважає універсалію деякою властивістю розуму, яка може мовитися про багато речей, являючи собою не себе, а ці численні речі, повинні визнати, що будь-яка універсалія справді й на ділі є одиничне, бо, подібно до того, як кожне слово, яким би загаль­ноприйнятим воно не було, воістину й на ділі одиничне й одне за числом, бо воно одне, а не багато, так і інтенція душі, що пізнала множину зовнішніх речей, дійсно й на ділі одинична, та одна за чис­лом, бо вона одна, а не багато, хоча й позначає багато речей.

В іншому сенсі під іменем «одиничне» розуміється те, що одне, а не багато і за своєю природою не так, щоби бути знаком багатьох речей. І якщо розуміти «одиничне» так, то жодна універсалія не є одиничне, бо будь-яка універсалія по своїй природі така, що слу­жить знаком багатьох речей і висловлюється про багато речей. То­му, називаючи універсалією те, що за числом не одне — власне та­кий сенс багато приписують універсаліям, — я стверджую, що (в такому разі) ніщо не є універсалією, якщо тільки ти не використа­єш цю назву не у власному сенсі, сказавши, що народ — це деяка універсалія, бо народ не одне, а багато: але було б несерйозно.

Отже, ми маємо сказати, що будь-яка універсалія є дійсно оди­нична річ і універсалія вона тільки завдяки тому, що вона позначен­ня, оскільки вона є знаком багатьох речей.

Оккам У. Про універсали.

 

35