Главная->Філософія->Содержание->Анаксімандр - Антична філософія

Філософія Хрестоматія (частина 1)

Анаксімандр - Антична філософія

а

Дехто вважає таким [початком] апейрон, а не воду або повітря, щоб усе інше не загинуло в безкінечності цих стихій, бо всі вони протилежні одна одній: повітря холодне, вода волога, вогонь гаря­чий. Якби б одна із стихій була апейроном, то все інше загинуло

б. Тому кажуть, що є дещо інше, з чого всі ці стихії виникають. (...) Все є або початок, або походить з початку. У апейрона ж немає по­чатку, бо він був би для нього межею... Апейрон сам здається поча­тком усього іншого... [Апейрон] все охоплює і всім керує, як кажуть ті, хто, крім апейрона, не допускають інших причин.

Арістотель. Фізика. ІІІ 4,5.

Анаксімандр каже невиразно про тіло, що лежить в основі, нази­ваючи його апейроном, і не визначає його по виду ні як вогонь, ні як воду, ні як повітря.

Симпліцій. РЬуз. 149. 13.

Анаксімандр Мілетський ... казав, що початком і основою всього сущого є апейрон. Він перший ввів таку назву для початку.

... Очевидно, що, спостерігаючи, як чотири стихії перетворю­ються одна на одну, Анаксімандр не вважав за можливе взяти одну з них за основу, але прийняв [за неї] щось від них відмінне.

Симпліцій. РЬуз. 24. 13.

 

17