Главная->Філософія->Содержание->Конт О. - Філософія: коло проблем та роль у суспільстві

Філософія Хрестоматія (частина 1)

Конт О. - Філософія: коло проблем та роль у суспільстві

а

Щоб краще пояснити справжню природу й особливий характер позитивної філософії, необхідно, насамперед, кинути загальний по­гляд на послідовний рух людського духу, розглядаючи його у всій сукупності, бо ж одна ідея не може бути до кінця зрозумілою без ознайомлення з її історією. Закон полягає в тому, що кожна з на­ших головних ідей, кожна з галузей нашого знання проходить по­слідовно три різні теоретичні стани: стан теологічний або фіктив­ний; стан метафізичний або абстрактний; стан науковий або позити­вний. Іншими словами, людський дух за своєю природою у кожному із своїх досліджень користується послідовно трьома методами мис­лення, які за характером своїм суттєво різні і навіть протилежні один одному: спочатку теологічним методом, потім метафізичним і, нарешті, позитивним методом. Звідси й виникають три філософії, які виключають одна одну, або три загальні системи поглядів на су­купність явищ: перша є необхідним вихідним початком людського розуму; третя — його визначеним і остаточним станом; друга слугує тільки перехідною сходинкою.

Головною характерною рисою позитивної філософії є визнання усіх явищ такими, що підпорядковуються незмінним природним за­конам, відкриття та зведення кількості яких до мінімуму й складає мету усіх наших зусиль, хоча ми й визнаємо абсолютно недосяжним та безглуздим пошук перших або останніх причин.

Конт О. Курс позитивної філософії.

 

12