Главная->Філософія->Содержание->Декарт Р. - Філософія: коло проблем та роль у суспільстві

Філософія Хрестоматія (частина 1)

Декарт Р. - Філософія: коло проблем та роль у суспільстві

а

Перш за все я хотів би з’ясувати, що таке філософія, зробивши початок з найбільш звичайного, з того, наприклад, що слово «філо­софія» означає зайняття мудрістю і що під мудрістю розуміється не тільки розсудливість у справах, але також і довершене знання про все, що може пізнати людина; це ж знання, яке спрямовує саме життя, слугує збереженню здоров’я, а також відкриттям у всіх науках. А щоб філософія стала такою, вона з необхідністю повинна бути виведеною з першопричин так, щоб той, хто намагається оволодіти нею (що й оз­начає, власне, філософствувати), почав із дослідження цих першо­причин, які називають початками. Для цих початків існують дві ви­моги. По-перше, вони повинні бути настільки зрозумілими і самооче­видними, щоб при уважному дослідженні людський розум не мав сумніву в їх істинності; по-друге, пізнання всього іншого має зале­жати від них так, що хоча початки й могли б бути пізнані окрім пі­знання інших речей, однак, навпаки, ці останні не можна пізнати без знання початків. При цьому необхідно зрозуміти, що тут пізнання речей з початків, від яких вони залежать, випливають так, що в усій низці висновків немає таких, які не були б цілком зрозумілими.

Декарт Р. Початки філософії.

 

10