Главная->Філософія->Содержание

Філософія Хрестоматія (частина 1)

Філософія Хрестоматія (титульна сторінка, редакційна колегія, рецензенти,

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

1. Філософія: коло проблем та роль у суспільстві

Платон - Філософія: коло проблем та роль у суспільстві

Арістотель - Філософія: коло проблем та роль у суспільстві

Фома Аквінський - Філософія: коло проблем та роль у суспільстві

Гоббс Т. - Філософія: коло проблем та роль у суспільстві

Декарт Р. - Філософія: коло проблем та роль у суспільстві

Гегель Г. - Філософія: коло проблем та роль у суспільстві

Конт О. - Філософія: коло проблем та роль у суспільстві

Ортега-і-Гассет Х. - Філософія: коло проблем та роль у суспільстві

Ясперс К. - Філософія: коло проблем та роль у суспільстві

Камю А. - Філософія: коло проблем та роль у суспільстві

2. Антична філософія

Анаксімандр - Антична філософія

Геракліт - Антична філософія

Демокріт - Антична філософія

Протагор - Антична філософія

Платон - Антична філософія

Арістотель - Антична філософія

Епікур - Антична філософія

Тит Лукрецій Кар -  Антична філософія

Сенека Луцій Анней - Антична філософія

Марк Аврелій - Антична філософія

Плотін - Антична філософія

3. Філософія Середньовіччя

Тертуліан - Філософія Середньовіччя

Климент Олександрійський - Філософія Середньовіччя

Августін Аврелій - Філософія Середньовіччя

Боецій Северин - Філософія Середньовіччя

Еріугена - Філософія Середньовіччя

Ансельм Кентерберійський - Філософія Середньовіччя

Оккам Уільям - Філософія Середньовіччя

Фома Аквінський - Філософія Середньовіччя

4. Філософія Відродження

Кузанський М. - Філософія Відродження

Копернік М. - Філософія Відродження

Бруно Дж. - Філософія Відродження

Мор Т. - Філософія Відродження

Макіавеллі Н. - Філософія Відродження

Еразм Роттердамський - Філософія Відродження

Монтень М. - Філософія Відродження

5. Філософія Нового часу

Гоббс Т. - Філософія Нового часу

Декарт Р. - Філософія Нового часу

Спіноза Б. - Філософія Нового часу

Паскаль Б. - Філософія Нового часу

Локк Дж. - Філософія Нового часу

Лейбніц Г. - Філософія Нового часу

Берклі Дж. - Філософія Нового часу

Юм Д. - Філософія Нового часу

6. Німецька класична філософія. Марксистська філософія

Кант І. - Німецька класична філософія. Марксистська філософія

Гегель Г. - Німецька класична філософія. Марксистська філософія

Маркс К., Енгельс Ф. - Німецька класична філософія. Марксистська філософія

Фромм Е. - Німецька класична філософія. Марксистська філософія

7. Західна філософія кінця ХІХ—ХХ ст.

Ніцше Ф. - Західна філософія кінця ХІХ—ХХ ст.

Філософська антропологія - Больнов О. - Західна філософія кінця ХІХ—ХХ ст.

Шелер М. - Західна філософія кінця ХІХ—ХХ ст.

            Екзистенціалізм та його основні напрями - Хайдеггер М. - Західна філософія кінця ХІХ—ХХ ст.

Ясперс К. - Західна філософія кінця ХІХ—ХХ ст.

Сартр Ж.-П. - Західна філософія кінця ХІХ—ХХ ст.

Позитивізм - Конт О. - Західна філософія кінця ХІХ—ХХ ст.

Релігійна філософія - Тейяр де Шарден П. - Західна філософія кінця ХІХ—ХХ ст.

8. Історія української філософії

Митрополит Іларіон - Історія української філософії

Вишенський І. - Історія української філософії

Прокопович Ф. - Історія української філософії

Сковорода Г. - Історія української філософії

Юркевич П. - Історія української філософії

Франко І. - Історія української філософії

Потебня О. - Історія української філософії

Вернадський В. - Історія української філософії

9. Діалектика як вчення про розвиток

Лао Цзи - Діалектика як вчення про розвиток

Геракліт - Діалектика як вчення про розвиток

Плотін - Діалектика як вчення про розвиток

Арістотель - Діалектика як вчення про розвиток

Гегель Г. - Діалектика як вчення про розвиток

Енгельс Ф. - Діалектика як вчення про розвиток

Ленін В. - Діалектика як вчення про розвиток

Поппер К. - Діалектика як вчення про розвиток

Адорно Т. - Діалектика як вчення про розвиток

10. Філософське вчення про буття

Платон - Філософське вчення про буття

Арістотель - Філософське вчення про буття

Бруно Дж. - Філософське вчення про буття

Лейбніц Г. - Філософське вчення про буття

Енгельс Ф. - Філософське вчення про буття

Бердяєв М. - Філософське вчення про буття

Хайдеггер М. - Філософське вчення про буття

Сартр Ж.-П. - Філософське вчення про буття

 

1