Главная->Філософія->Содержание->5.3. Філософія права

Філософія (частина 2)

5.3. Філософія права

 

На всіх етапах свого історичного буття людина прагну­ла осмислити, зрозуміти, осягнути саму себе, світ навколо себе, себе у світі й світ у собі. В цьому аспекті не є винят­ком і світ права. Людство здавна цікавлять природа й сут­ність людських взаємовідносин, норм, правил, які визнача­ють їх особливості. Предметом людського осмислення зав­жди були поняття «рівність», «свобода», «справедливість», «закон», зміст яких проливає світло на специфіку природи права, його онтологічні засади, цінності та значимість у житті людини і суспільства. Цими проблемами перейма­ється і філософія права з її постійним пошуком істини про право.

 

 

29