Главная->Філософія->Содержание->2.4. Західноєвропейська філософія Нового часу (XVII—XVIII ст.)

Філософія (частина 1)

2.4. Західноєвропейська філософія Нового часу (XVII—XVIII ст.)

 

Новим часом називають епоху, яка розпочалася бур­жуазними революціями в Західній Європі (наприкінці

XVI  — на початку XVII ст. в Нідерландах, у середині

XVII ст. — в Англії). Ідеологією ранніх буржуазних рево­люцій був протестантизм, а в XVIII ст. нею стає значно радикальніше та матеріалістичне за своєю суттю Просвіт­ництво.

Проблематику філософії Нового часу визначили такі фундаментальні чинники, як наукова революція, що три­вала протягом XVI—XVII ст., та формування буржуазного громадянського суспільства (XVIII ст.). Цим зумовлене домінування гносеології, зокрема проблеми методу пізнан­ня на першому етапі (XVII ст.) розвитку тогочасної філо­софії і соціально-політичної проблематики на другому (XVIII ст.), в епоху Просвітництва. В історичному аспекті XVII ст. - - це підготовча фаза Просвітництва, зароджен­ня ідей, які набули пізніше більш окресленої форми.

 

 

26