Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Література - Еволюція теорій регіонального розвитку в економічній науці - Studbook

Еволюція теорій регіонального розвитку в економічній науці

Література

1.      Магкшеп А. Ке§іоп8: Есопошісз апсі Роїііісз оГ Теггіїогу / А. Магкшеп. - Ко\утап апсі ЬіШейеМ РиЬІізЬегз, 1987. - 200 р.

2.      Институциональная история зкономики России в 18 веке / [под общ. ред. Карамовой О. В.]. -М.: Компания Спутник+. -2004. - 177 с.

3.      М. Портер. Конкуренция / М. Портер. - М., СПб., Киев: Вильямс, 2003. - 496 с.

4.      Балукіпз Сазеу І. Ке§іопа1 БеуеІортеШ; ТЬеогу: Сопсерїиаі Роипсіаїіопз, Сіаззіс \Уогкз, апсі Песет Беуеіортеїйз / Сазеу І. Балукіпз // Іоигпаї оГР1аппіп§ Іліегаїиге. - 2003. - Р. 144-145.

5.      Дагаев А. Новьіе модели зкономичєского роста с зндогенньїм технологическим прогрессом / А. Дагаев // Мировая зкономика и международньїе отношения. - 2001. - № 6. - С. 43.

 

6