Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Постановка проблеми у загальному вигляді. - Еволюція теорій регіонального розвитку в економічній науці - Studbook
Главная->Інші підручники->Содержание->Постановка проблеми у загальному вигляді.

Еволюція теорій регіонального розвитку в економічній науці

Постановка проблеми у загальному вигляді.

Що таке регіон? Як розвиваються регіони? Чому певні регіони демонструють вищі темпи економічного зростанні, ніж інші? Чому існує постійна диференціація у рівнях добробуту населення в різних регіонах? Відповіді на ці питання економісти намагаються надати протягом останніх 70 років. Питання, якими спочатку цікавилися лише економісти і географи, сьогодні досліджуються соціологами, політологами і спеціалістами з державного управління. Зростаюча увага до регіонального розвитку нарешті привела до того, що інноваційні процеси та економічне зростання держави стали взаємозв’язаними поняттями.

Хоча більшість теоретиків регіонального розвитку цікавляться процесами регіонального зростання й рецесії, можна відмітити дуже цікавий факт - між ними практично не має згоди щодо дефініції регіону. Деякі теоретики просто апріорі встановлюють існування зв’язаного географічного простору, ще зветься регіоном, в той час, як інші - базують свої теорії на більш прийнятних для нас визначеннях.

Аналіз досліджень і публікації останніх років. Серед наукових праць, у яких висвітлюються теорії регіонального розвитку, необхідно виокремити дослідження таких видатних вітчизняних учених - Д. Лук’яненко, О. Білоруса, В. Чужикова, Ю. Пахомова, та багатьох інших. Серед зарубіжних економістів найбільшої уваги заслуговують праці Е. Маркузен, Е. Хувера, М. Грінхата, У. Ізардата інших.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У сучасній літературі чимало аспектів функціонування регіонів залишаються недостатньо розкритими та обґрунтованими. Є потреба в тому, щоб сконцентрувати увагу саме на аналізі теорій регіонального розвитку.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз становлення теорій регіонального розвитку в економічній науці.

 

3